Meghalt egy beteg, önmaga ellátására képtelen, idős férfi, mert gondozója nem figyelt rá kellőképpen. A bíróság a gondozót első és másodfokon is felmentette a gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt emelt vád alól. A Kúria azonban megállapította, hogy a terhelt felmentése törvénysértő, és a másodfokú bíróságot új másodfokú eljárás lefolytatására utasította.

A 80 éves, fizikálisan és mentálisan is beteg, önmaga ellátására nem képes sértettet a vele együtt élő fia és annak élettársa, a terhelt gondozta. Az állandó ápolásra és felügyeletre szoruló sértett korábban már volt, hogy egy havas téli napon hiányos ruházatban kiment a házból, a lépcsőn elesett, s úgy kellett őt visszavinni a házba. A vádbeli szintén téli napon a déli órákban, amikor a terhelt az éjszakai műszak után aludt, és előtte a lakóingatlan bejárati ajtaját nem zárta be, illetve egyéb módon sem akadályozta meg, hogy amíg ő alszik, a sértett az ingatlant elhagyhassa, a sértett a házból ismét hiányos öltözetben kiment, elesett, a házba visszamenni nem tudott, és a hóban fekve erősen kihűlt, fagyási sérüléseket szenvedett, majd a délutáni megtalálását követően a kórházi intenzív terápiás kezelés ellenére később elhunyt.

Az elsőfokú bíróság ítéletével a terheltet az ellene gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt emelt vád alól felmentette. A másodfokú bíróság végzésével a felmentő ítéletet helybenhagyta.

A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen a Győri Fellebbviteli Főügyészség a terhelt terhére terjesztett elő felülvizsgálati indítványt, amelyet elbírálva a Kúria a másodfokú bíróság határozatát hatályon kívül helyezte, és a másodfokú bíróságot új másodfokú eljárás lefolytatására utasította, amelyre vonatkozóan előírta, hogy a másodfokú bíróság hozzon új döntést a terhelt büntetőjogi felelősségéről, a bűnösség megállapítása esetén a cselekmény konkrét társadalomra veszélyességének körültekintő értékelése, valamint a bűnösségi körülmények teljes körű feltárása és számbavétele alapján döntsön a terhelttel szembeni joghátrányról, intézkedés alkalmazásáról, büntetés kiszabásáról.

A Kúria szerint a terhelt is a sértett gondozására köteles volt. Gondozási kötelezettsége a sértett egészségi állapotától, rászorultságától függött, a sértett egészségi állapota ismert volt számára, a sértett kórházi kezeléseiről és diagnosztizált megbetegedéseiről tudott, mint ahogyan arról is, hogy a sértett hajlamos hiányos ruházatban a hideg idő ellenére is elhagyni a házat, hiszen a korábbi esetben ő és fia együtt emelték fel és vitték vissza az elesett, magatehetetlenül fekvő sértettet. Ilyen előzmények után a terhelttől elvárható magatartás kizárólag az volt, hogy bármilyen módon megakadályozza a sértett kijutását a lakásból, azonban ezt elmulasztotta.  

A Kúria ezért megállapította, hogy a terhelt felmentése a gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt emelt vád alól törvénysértő.