A Bizottság 2020. március 15-i hatállyal azonnali intézkedéseket fogadott el annak érdekében, hogy az Európai Unión belül biztosítva legyen az egyéni védőeszközökkel való ellátás.

Mivel nagymértékben megnőtt az egyéni védőeszközök – mindenekelőtt az arcvédő maszkok, a védőruhák és a védőszemüvegek – iránti igény, ezen eszközöket mostantól csak külön engedély birtokában lehet EU-n kívüli országokba exportálni. Exportengedélyt az exportőr székhelye szerinti tagállam hatóságai adhatnak ki.

A Bizottság erre vonatkozó rendelete hat hétig alkalmazandó.