Ugyan a március 18-án bejelentett adó- és járulékfizetési könnyítések sokak számára jelenthetnek hosszabb távon megoldást a válságkezelésre, de a legégetőbb és időben is legsürgetőbb probléma az áfafizetés a vállalkozások számára, mely jelen szabályok szerint a március 20-án esedékes a februári kiszámlázott bevétel alapján. „E határidő betartása a hirtelen támadt cash-flow nehézségek közepette bizonyára számos vállalkozásnak nehézséget okoz. Ezért központi intézkedések lennének szükségesek, de jó hír, hogy ezek hiányában is van lehetőség a könnyítésre.” – hívta fel a figyelmet Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója, partnere.

A befizetendő áfa elvileg olyan tételekből keletkezik, amelyet a vállalkozás már eladott, így az adóra kellene, hogy legyen fedezet, bár ez még normál üzletmenet mellett sincs mindig így. Egyrészt a bevételekből kell kigazdálkodni a bér- és fenntartási költségeket, ebből kell teljesíteni a beszállítóknak esedékes kifizetéseket is, és csak ezután következik az áfa. Másrészt az, hogy egy bevételt kiszámláztunk, nem mindig jelenti azt, hogy az ellenérték be is folyt. A vállalatok pénzügyi helyzete tehát az egyébként is a folyamatosan változó a cash-flow függvénye, de most az egyre több iparágban jelentkező forgalomkiesés láncreakciót válthat ki, és fizetésképtelenséget okozhat az egész gazdaságban. Sajnos nem csak a gazdaságélénkítő csomagban jelzett iparágak, de a gyártás és kereskedelem nagy része is érintett ebben. A járvány miatt elmaradt vásárlások ezért különösen nagy nehézségeket tudnak okozni az adófizetésekben.

Megoldást jelenthetne az adó fizetésének pótlékmentes halasztása, illetve a szintén pótlékmentes részletfizetési lehetőségek. Kedvező lenne továbbá az is, ha a fizetési kedvezmények igénylésének szabályait tennék rugalmasabbá.

Központi intézkedések hiányában sincs azonban minden veszve, különösen a megbízható adóalanyok számára! Az úgy nevezett automatikus fizetési könnyítés keretében a megbízható adózók elektronikusan előterjesztett kérelmére az adóhatóság gyorsan tud fizetési könnyítést biztosítani legfeljebb 1,5 millió forint összegű adótartozásig anélkül, hogy vizsgálnák, hogy kinek a hibájából alakult ki a fizetési nehézség, vagy, hogy valóban átmeneti jellegű-e. A jelenleg érvényes normál szabályok szerint a kifizető által magánszemélytől levont adó- és járulékkötelezettségek kivételével évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezhetnek.

Ezen kívül az automatikus könnyítés értékhatára felett is lehet fizetési kedvezményt kérelmezni kizárólag elektronikusan úton a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető űrlapokon. Ugyanígy járhatnak el a „megbízható”-nak nem minősített adózók is.

Kérelemmel a fizetési kötelezettség halasztható, kérhető a részletekben történő megfizetés, továbbá a mérséklés és az elengedés is. A kérelmeket főszabály szerint első fokon a NAV megyei (fővárosi) illetékes igazgatósága Fizetési Kedvezmények Osztálya felé kell benyújtani 10 ezer forint illeték ellenében.

A pótlék és bírságtartozás kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén csökkenthető, engedhető el, ha a tartozás megfizetése ellehetetlenítené a gazdálkodást. A jelenlegi speciális vírushelyzet bizonyára besorolható a kivételes méltánylást érdemlő kategóriába. A mérséklést ott szokták alkalmazni, ahol ezzel a racionális gazdálkodás még helyreállítható vagy elősegíthető. Javasolt tehát átgondolni a lehetőségeket, szükség esetén forduljon könyvelőhöz, adótanácsadóhoz segítségért a kérelmek előkészítésében és benyújtásában!