Rendkívüli ítélkezési szünet lépett életbe a bíróságokon a koronavírus fertőzés miatt. Az ítélkezési szünet alatt nem tartanak előkészítő ülést, tárgyalást és nyilvánost ülést a hazai bíróságok. Miként zajlik a bírósági munka a veszélyhelyzet idején? Mely eljárási cselekményeket nem érinti az ítélkezési szünet?

Ítélkezési szünet eddig csak a nyári ítélkezési szünetben (július 15-től augusztus 20-ig) volt a bíróságokon, a jelenlegi rendkívüli helyzetre való tekintettel az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, a Kúria elnöke és a Legfőbb Ügyész javaslatára rendelték el az ítélkezési szünetet, melyet kormányrendelet szabályoz. A 45/2020 (III.14.) Korm. rendelet március 15-én lépett hatályba.

Mit is jelent az ítélkezési szünet jelen helyzetben?

Azon felül, hogy tárgyalást, előkészítő ülést és nyilvános ülést a bíróság nem tart, természetesen vannak olyan halaszthatatlan eljárási cselekmények, amelyeket az ítélkezési szünetre tekintet nélkül elvégez. Az OBH elnöke elrendelte, hogy a személyes jelenlétet igénylő, halaszthatatlan eljárási cselekményeket lehetőség szerint távmeghallgatással kell lefolytatni. Az országban jelenleg a Via Video Projekt eredményeként közel 200 végpont áll rendelkezésre, melynek segítségével a személyes jelenlétet igénylő eljárási cselekmények lefolytatása technikailag megoldhatóvá vált. Az elmúlt évben hatezren felüli távmeghallgatást eszközöltek a hazai bíróságok, így e lehetőség az ítélkezési szünetben szintúgy fennáll. Az eljárási törvényeknek megfelelően számos olyan ügyben hozhat határozatot a bíró, amely nem igényel személyes jelenlétet.

Az egyes ellátandó feladatok civilisztikai ügyszakban a keresetlevél visszautasítása, a kereset közlése, a hiánypótlási felhívás, az ideiglenes intézkedés, végrehajtás felfüggesztése tárgyában történő döntéshozatal, írásbeli ellenkérelem elmulasztása következményeinek alkalmazása. A perfelvételi szakban a perfelvételi tárgyalás kivételével bármely eljárási cselekmény foganatosítható, érdemi tárgyalás szakában pedig a tárgyalást nem érintő eljárási cselekmények is foganatosíthatóak.

Büntető ügyszakban bíróságon kívüli munkavégzés keretében ellátandó feladatok az elsőfokú büntetőügyekben tárgyaláson kívül meghozható határozatok, a büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás, a perújítási indítvány elbírálása, az összbüntetési eljárás, ha a bíróság nem tartja szükségesnek nyilvános ülés tartását; a Be. 843. §-a szerinti különleges eljárás (halasztás vagy részletfizetés engedélyezése a bűnügyi költség megfizetésére), az egyszerűsített felülvizsgálat lefolytatása, ha nem kell nyilvános ülést vagy tárgyalást tartani; az olyan magánvádas eljárás, amelyben személyes meghallgatás, illetve tárgyalás nélkül meghozható a határozat. Ellátandó feladat továbbá az olyan nyomozási bírói hatáskörbe tartozó ügy, illetve eljárás, amely nem ülésen bírálandó el; a Bv. kártalanítási kérelem elbírálása; valamint minden olyan bv. ügy, amely iratok alapján elbírálható, másodfokú büntetőügyekben pedig minden olyan ügy, amely tanácsülésen bírálandó el.

Az OBH elnöke, mint a bíróságok igazgatását irányító szervezet elnöke folyamatosan hoz határozatokat annak érdekében, hogy a járványhelyzetre vonatkozóan iránymutatást adjon a bíróságok számára. A bíróságokon a 60 év felettiek, a súlyos, krónikus betegségben szenvedő, valamint a várandós dolgozók távmunka keretében folytatják tevékenységüket, amely lehetőség a rendkívüli ítélkezési szünetben valamennyi bíró és igazságügyi alkalmazott számára szintén rendelkezésre áll. Az OBH folyamatos kapcsolatot tart a törvényszékekkel és az ítélőtáblákkal, az OBH-n belül március 19-én pedig az ún. Veszélyhelyzeti Kabinet is létrejött. Az 5 tagú szervezet különböző határozatokat, ajánlásokat, szabályzatokat alkothat annak érdekében, hogy a bírsági szervezet mindent megtegyen az ügyfelek és a dolgozók védelmében.

Országos szinten közel 11 ezer dolgozó látja el feladatait a bírósági szervezeten belül, éves szinten nagyságrendileg mintegy 1 millió 300 ezer ügy érkezik a bíróságokra, amely több milliós ügyfélforgalmat eredményez.

Az ügyfelek milyen formában kereshetik meg a bíróságokat az ítélkezési szünetben?

Az ügyfeleknek ügyeikkel kapcsolatban a helyi bíróságokon telefonon, e-mailben van lehetőségük érdeklődni, továbbá az elektronikus ügyintézést a rendkívüli ítélkezési szünet nem érinti, az tehát szintén rendelkezésre áll számukra, hasznos információkat pedig a helyi bíróságok honlapján, valamint a központi honlapon, ITT találnak. A beadványok, kérelmek postai úton történő eljuttatása ez idő alatt is lehetséges a bíróságok irányába, valamint azokat az egyes bíróságokon megtalálható gyűjtőládákban is el lehet helyezni.