A COVID-19 megbetegedésekre tekintettel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) fokozott figyelemmel vizsgálja a vírusokkal és baktériumokkal szemben védelmet kínáló termékek reklámját. Így többek között azt, hogy a hirdetések ne keltsék megalapozatlanul azt a látszatot, hogy egy adott termék valamiféle megelőző- vagy gyógyhatással rendelkezik. Ebben az esetben ugyanis a felelős reklámozó, illetve a hirdetést közzé tevő milliós bírságra számíthat – hívja fel a figyelmet a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a napokban tette közé COVID-19 megbetegedésekkel kapcsolatos közleményét. Ebben a hatóság többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy tilos megalapozatlanul védőhatást, megelőző- vagy gyógyhatást tulajdonítani a reklámozott termékének, továbbá a reklámok közzététele során különös figyelemmel kell lenni arra, hogy a különböző betegségekre pozitívan ható, gyógyhatású állításokkal népszerűsített termékek esetén a potenciális fogyasztók sérülékeny, az átlagosnál kiszolgáltatottabb fogyasztói csoportot alkotnak.

Tekintettel kell lenni továbbá arra is, hogy élelmiszerként forgalomba hozható termékeknek tilos gyógyhatást tulajdonítani, továbbá megalapozatlanul nem kelthető az a látszat, hogy a termék hatásosságát valamely hivatalos szervezet vagy tanúsítvány igazolja.

Milliós bírságokra számíthatnak a reklámozók

Tekintettel arra, hogy a reklámokkal célzott fogyasztói kör az átlagosnál kiszolgáltatottabb, ezért a valótlan, túlzó, megtévesztő tájékoztatások miatt a GVH komoly bírságösszegeket jogosult kiszabni a jogsértő vállalkozásokra. “A bírság mértéke súlyos esetben elérheti akár a vállalkozás előző évi nettó árbevételének 10 százalékát (ún. bírságmaximum)” – hívja fel erre a figyelmet Ritter Eszter, a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda partnere.

Ki tartozik felelősséggel a jogsértő reklámokért?

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) felelősségre vonatkozó szabályai az ún. érdek-elvet követik. Így elsősorban a reklámozó felelőssége, hogy a kereskedelmi gyakorlat megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak, hiszen az eladás ösztönzése a hirdető közvetlen érdekében áll. Ugyanakkor a reklámozó vállalkozás mellett felelősnek minősülhetnek azok is, akik a jogsértő hirdetések közzétételében szerepet vállalnak.

A vizsgálatok már megkezdődtek

“Az új csapásirány komolyságát megfelelően indikálja, hogy GVH már meg is indította első eljárását a témában – hangsúlyozza Sólyom Iván, a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda partnere. A GVH eljárást indított a www.shopolo.hu weboldalon, valamint a Facebook és Instagram posztokban az ’ANTISEPTIC’, illetve ’ANTIVIRUS’ elnevezésű terméket népszerűsítő vállalkozással szemben, mivel azt észlelte, hogy a vizsgált vállalkozás a fenti termék népszerűsítése során valószínűsíthetően megalapozatlan információkat közölt a termék felhasználási tulajdonságairól, így különösen a vírusokkal és baktériumokkal szembeni védelemre való alkalmasságáról.

Nem mentesülnek az influenszerek által közzétett reklámok sem

A GVH közleménye kifejezetten kitér arra az esetre is, amikor a reklámozó a termékét, szolgáltatását véleményvezérekkel népszerűsíti. Varga Noémi, a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédje hangsúlyozza, hogy ebben az esetben is a reklámozó felelőssége gondoskodni arról, hogy közzétett tartalmak kialakítása során a fentieket az influenszerek is szem előtt tartsák. Azaz a véleményvezérek posztjai sem tulajdoníthatnak megalapozatlanul védőhatást, megelőző- vagy gyógyhatást a reklámozott termékékeknek.