Szükséges biztosítani, hogy alaptörvény-ellenes norma ne érvényesülhessen a jogrendben, továbbá hogy a hasonló ténybeli alapból származó, azonos jog alapján megítélendő jogviszonyok hasonló elbírálást nyerjenek a rendes bíróságok előtt – szögezi le az Alkotmánybíróság III/507/2020. számú, törvényi rendelkezés alkalmazását kizáró határozatában.

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés tárgyában megállapította, hogy a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény egy korábban hatályos rendelkezése 4/A. § (2) bekezdésének 2015. június 12. és 2018. december 31. hatályban volt szövege) az adott eljárásban folyamatban lévő, továbbá valamennyi, bármely bíróság előtt folyamatban lévő, ugyanilyen tárgyú ügyben nem alkalmazható.

Az alapügyben hatósági ellenőrzés keretében a nem állami fenntartó szakképző iskola terhére állami támogatás visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg, amely a sérelmezett törvényi rendelkezésen alapult. Az ezt követően indult peres eljárásban, az eljárás felfüggesztése mellett, az eljáró bíró indítványában a támadott rendelkezés alkalmazásának kizárását kérte az Alkotmánybíróságtól, arra hivatkozással, hogy a 3003/2020. (II. 4.) AB határozat megállapította e jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességét, azonban azt az előtte folyamatban lévő perben még alkalmaznia kellene.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy jelen ügyben is szükséges biztosítania, hogy alaptörvény-ellenes norma ne érvényesülhessen a jogrendben, továbbá, hogy a hasonló ténybeli alapból származó, azonos jog alapján megítélendő jogviszonyok hasonló elbírálást nyerjenek a rendes bíróságok előtt. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság a támadott rendelkezés konkrét ügyben történő, valamint általános alkalmazási tilalmáról döntött.