A megsemmisített jogszabályhely tartalmával egyező bírói gyakorlat alapján hozott, és egyúttal az Alkotmánybíróság (bíróságokra is kötelező) határozataival összhangban nem álló bírósági végzések ellentétesek az Alaptörvényből fakadó követelményekkel – szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1721/2019. számú, bírói döntés megsemmisítéséről szóló határozatában.

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Pesti Központi Kerületi Bíróság és a Fővárosi Törvényszék összbüntetésbe foglalás tárgyában hozott végzéseit.

Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó jogerős ítéletei kapcsán kérte összbüntetési eljárás lefolytatását a bíróságtól. Az indítványozó azt kifogásolta, hogy ugyan valamennyi elbírált cselekményét a korábban hatályos büntető törvénykönyv hatálya alatt követte el, azonban, mivel egyes ítéletei a jelenleg hatályos büntető törvénykönyv hatálya alatt lettek jogerősek, az összebüntetésbe foglalást az új törvényi rendelkezéseknek megfelelően végezték el a bíróságok, amely eljárás számára hátrányos volt. Az indítványozó szerint a bíróságok eljárása ellenkezik a jogbiztonságból fakadó visszaható hatály tilalmával, ezért alaptörvény-ellenes.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az eljáró bíróságok tartalmilag a hatályos büntető törvénykönyv hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről szóló törvény már megsemmisített egyik rendelkezése és a már szintén megsemmisített 2/2019. Büntető jogegységi határozatnak megfelelően jártak el. Mivel a megsemmisített jogszabályhely tartalmával egyező bírói gyakorlat alapján hozott, és egyúttal az Alkotmánybíróság (bíróságokra is kötelező) határozataival összhangban nem álló bírósági végzések ellentétesek az Alaptörvényből fakadó követelményekkel, az Alkotmánybíróság a bírói döntéseket megsemmisítette.