Pontosan 100 éve, 1920. június 4-dikén írták a trianoni békediktátumot. A Kúria Tőry Gusztáv kúriai elnöknek a magyar királyi Kúria 1921. év január hó 8. napján tartott teljes ülésén elhangzott megnyitó beszédéből alább idézett szavaival, annak szellemében emlékezik meg az évfordulóról.

„Országunk ezredéves területének kíméletlen megcsonkítása, testvéreink millióinak fájdalmas elszakítása és minden egyéb tekintetben a kegyetlen békefeltételek égbekiáltó igazságtalansága mélységes gyászba borítják agyongyötört, szegény hazánkat. De nem esünk kétségbe, mert bízva bízunk viharedzett nemzetünk államfenntartó erejében és kultúránk békés fegyvereinek elmaradhatatlan győzelmében. Részt vesz a békés diadal kivívásában nemzeti kultúránk egyik sziklavára: a magyar igazságszolgáltatás is, amely – élén a magyar kir. Kúriával – tántorítatlan törvénytisztelettel és részrehajlatlansággal iparkodik meghódítani a lelkeket.”

Tőry Gusztáv kúriai elnöknek a magyar királyi Kúria 1921. év január hó 8. napján tartott teljes ülésén elhangzott megnyitó beszédéből