Az elmúlt hetekben a Gondnokoltak Nyilvántartásából történő adatigénylések igen nagy számban érkeztek az Országos Bírósági Hivatalhoz úgy, hogy a kérelem mellé nem csatolták a befizetés teljesítéséről szóló bizonylatot. Több, az OBH-ba érkező telefonhívás kapcsán derült fény arra, hogy a kérelmező azt az információt kapta, hogy az adatkérés ingyenes. Az OBH tájékoztatása szerint: ez az információ téves és nem a Hivataltól származik!

A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló 16/2014. (III. 13.) KIM rendelet (továbbiakban: rendelet) előírja, hogy a gondnokoltak nyilvántartásában kezelt adatok közvetett hozzáféréssel történő megismerése kizárólag díjfizetés ellenében történhet.

Az adatkérők köréről a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 7. § (1) bekezdése rendelkezik.

Az adatszolgáltatás díja:

  • aki a nyilvántartásból saját magára kér adatot: 3000 Ft.
  • aki a nyilvántartásból más személyre kér adatot: 6000 Ft.
  • közfeladatot ellátó szerv általi adatigénylés: díjmentes

Befizetések teljesítése:

  • postai készpénz-átutalási megbízással (csekk),
  • fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel vagy
  • átutalással.

A befizetés teljesítéséről a bizonylatot a kérelemhez mellékelni kell!

Számlaszám: 10032000-00319542

Felvilágosítás kérhető:

E-mailben: nyilvantartasok@obh.birosag.hu

A járványügyi helyzetre tekintettel az OBH személyes ügyfélszolgálata továbbra is szünetel, ezért a Hivatal kéri, hogy a gördülékeny és gyors ügyintézés érdekében a kérelmeket lehetőség szerint elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) nyújtsák be a kérelmezők.

Az e-mailben beérkező kérelmeket az OBH-nak nem áll módjában teljesíteni.

A kérelmek az ITT található nyomtatványokon nyújthatók be.