58 igen, 7 nem szavazat mellett, meggyőző többséggel támogatta a Kúria Teljes Ülése dr. Székely Ákos elnökhelyettesi pályázatát 2020. július 13-án. A Büntető Kollégium tanácselnöke az elnökhelyettesi pozícióra – amely magába foglalja a kollégium irányítását is – egyedüliként pályázott.

A vonatkozó törvény értelmében a Kúria elnökhelyetteseit a köztársasági elnök nevezi ki és 6 évre szól.

Székely Ákos a közeljövőben tervezett feladatai között említette egy olyan adatbázis létrehozását és használatának bevezetését, amely a büntetéskiszabás országos bírói gyakorlatáról biztosít adatokat.

A Kúria dísztermében megtartott Teljes Ülésen a Kúria elnöke külön köszöntötte Böszörményiné Kovács Katalint, a Polgári Kollégium vezetéséért is felelős új elnökhelyettest. Ezt követően Darák Péter megköszönte Kónya István elnökhelyettes és a Kúria nyugállományba vonuló bíráinak munkáját.

A legfőbb bírói fórum vezetője tájékoztatta a Teljes Ülés tagjait, a Kúrián decemberben új bírói talár kerül bevezetésre.

A fotón: Székely Ákos – Forrás: OBH