Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága felülvizsgálta az európai börtönszabályokat, és újabb útmutatót dolgozott ki a fogva tartó intézmények számára az embertelen bánásmód visszaszorítása érdekében. Mindeközben hazánkban 2750 új férőhellyel bővült a bv. intézetek befogadó képessége.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2006. január 11-én fogadta el az Európai Börtönszabályok dokumentumát, melyet a hatóságok által letartóztatásba helyezett, vagy büntető ítélet folytán szabadságuktól megfosztott személyekre kell alkalmazni. A börtönszabályok az általános alapelveken túl a fogva tartás feltételeire, az egészségügyi ellátás rendszerére, a börtönök rendjére, a vezetésre és a személyi állományra vonatkozó keretnormákat határoz meg. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága ismét felülvizsgálta az irányadó szabályozási környezetet, mely a 2006. évi börtönszabályokat kívánja naprakésszé tenni. Az ajánlás útmutatást nyújt az Európa Tanács 47 tagállamának jogalkotói számára.

A felülvizsgálat a fogvatartottakkal kapcsolatos adatok nyilvántartására és az iratok kezelésére, a női fogvatartottakkal, a külföldi állampolgárokkal való bánásmódra, valamint a különleges rendkívüli biztonsági vagy biztonsági intézkedések alkalmazására vonatkozik. Górcső alá került a fogvatartottak elkülönítésére vonatkozó szabályozás is, a magánelzárás, továbbá a személyzeti erőforrások és a megfelelő védelmi szint biztosításának kérdése is.  

Az ajánlás részletesebben szabályozza a magánelzárás jogintézményét, miszerint a fogvatartott több mint 22 órás elzárása alatt lényegében emberi kapcsolat nélkül kizárólag a fogva tartó intézmény személyi állományával kerülhet kapcsolatba. Az ezen intézkedéssel kapcsolatos döntéseket komoly mérlegelés kell, hogy megelőzze – figyelemmel a fogvatartott egészségi állapotára. Mivel az ilyen intézkedésnek erősen negatív hatása lehet az egyén fizikai és mentális egészségére, azt szigorúan meghatározott időtartamra kell bevezetni, amelynek a lehető legrövidebbnek kell lennie. A felülvizsgált szabályok megállapítják, hogy az államoknak nemzeti jogukban meg kell határozniuk azt a maximális időtartamot, ameddig magánelzárást lehet előírni. Ezen kívül a fogvatartotti jogokhoz kapcsolódik, hogy őket a börtön igazgatója vagy a börtön személyzetének meghatalmazott tagja, valamint az orvos minden nap meglátogatja.

Magyarországon a fogvatartottak száma az elmúlt évtizedben folyamatosan növekvő tendenciát mutatott. A börtönzsúfoltság okán, valamint az embertelen körülményekre alapozott kártérítési keresetek a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága előtt valóságos üzletággá nőtték ki magukat, melynek felszámolása érdekében a Kormány jelentős intézkedések sorozatát tette meg az elmúlt fél évben. Varga Judit igazságügyi miniszter hivatalos közösségi oldalán számolt be a Belügyminisztérium által újonnan kialakított 2750 új férőhelyről, amely bővítés összesen 10 büntetés-végrehajtási intézetet érint: Veszprémben, Állampusztán, Baracskán, Kiskunhalason, Miskolcon, Pálhalmán, Sopronkőhidán, Szegeden, Tiszalökön és Tökölön avattak fel új épületszárnyakat.