Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) Küldöttgyűlése határozatban kéri az Európai Parlament és Tanács Magyarország támogatásával elfogadott, az előadóművészek súlyos jogi hátrányainak felszámolását is célzó új irányelvek magyarországi bevezetését. Gyimesi László, az EJI elnöke elmondta, hogy az uniós irányelvek átültetésével rendeződhetne az előadók számára a jelenleg több tekintetben elfogadhatatlan jogdíjhelyzet.

Jogdíj a kódolt csatornák után is

Az új európai szabályok közül kiemelkedik a kábeles terjesztő jogdíjfizetési kötelezettsége, amely az előadóművészeket felvételeik felhasználása után illeti meg, akkor is, ha a műsor kódolt csatornán jut el a nézőhöz. Ennek bevezetése megszüntetné azt a tarthatatlan hazai állapotot, amelynek alapján az előadóművészek egy fillért sem kapnak a kódoltan sugárzott felvételeik után. Jelenleg ilyen jogdíjat egyedül az Artisjus tud begyűjteni, kizárólag az általa képviselt jogosultak, a zeneszerzők, szövegírók és irodalmi szerzők számára. Ez ahhoz a nyilvánvalóan igazságtalan gyakorlathoz vezet, hogy például amíg egy sugárzott film zeneszerzője jogdíjban részesül, a színészei nem.

Az EJI a szerzői jogi módosítás előkészítőitől azt várja, hogy a kábeltévés szolgáltatók közvetlen betáplálás (kódolás) esetén is csak úgy sugározhassák a filmeket, hogy azután megfizetik a jogdíjat az előadóművészeknek is.

Méltányosság és magas szintű védelem elve

A küldöttek abban bíznak, hogy a jogalkotó az előadói teljesítmény méltányos díjazásának elvén nyugvó jogokat integrálja a magyar szerzői jog rendszerébe. Az egy évvel ezelőtt kezdődött jogi egyeztetések során azonban az előadók szempontjai eddig nem kaptak figyelmet. Az irányelvek megkövetelik, hogy az átültetés az előadóművészek számára is magas szintű jogi védelmet eredményezzen. Az EJI Küldöttgyűlése a szerzői jogi módosítás előkészítőitől annak garantálását várja, hogy a televíziók, kábeltévés szolgáltatók az évi százmilliárdos bevételükből fizessék meg a filmek előadóművészeinek járó méltányos jogdíjakat, illetve, hogy a YouTube, a Facebook és más platformok csak méltányos jogdíjfizetés mellett hasznosíthassák az előadóművészek filmjeit, hangfelvételeit. Biztosítani szeretnék emellett, hogy a hangfelvételek elkészítésében közreműködő valamennyi előadóművész olyan felhasználási szerződéseket kapjon a kiadóktól, amelyek a méltányosság alapján garantálják előadóművészi jogaikat, valamint a rendszeres elszámolást a jogdíjakról minden érintett előadóművész számára.

Az EJI Küldöttgyűlése a jogosult előadóművészek képviseletében arra kéri a szerzői jogi törvény módosításának előkészítőit, hogy ismerjék el az előadóművészek munkáját és jogait, a Magyarország által is támogatott európai irányelvek szerint. 

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesületről (EJI)

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület a zenészek, színészek, táncosok, artisták jogait érvényesítő egyesület, amit az előadók hoztak létre. A televíziók, rádiók és más felhasználók jogdíjat fizetnek az előadóknak felvételeik felhasználásáért. Ezt a jogdíjat Magyarországon minden hazai és külföldi előadó nevében az EJI szedi be és fizeti ki részükre. Az EJI-nek közel 2300 tagja van, 2018- ban több mint 52 000 előadóművész számára fizetett ki jogdíjat.