A Keresztény Jogakadémia tudományos tanulmányok írására vonatkozó pályázatot hirdet! A pályamű bármely jogterületen és jogágazaton belüli témával foglalkozhat, ha az adott témát – felekezeti megkötöttség nélkül – keresztény szempontból szemléli és elemzi. Olyan munkákat várnak, amelyek alkalmasak továbbgondolásra, gyakorlati alkalmazásra vagy oktatásra, nyomtatott és elektronikus kiadványban való megjelentetésre, széles körben való terjesztésre.

A Petrecz Sándor Alapítvány keretében működő Keresztény Jogakadémia elsődleges célja, hogy a keresztény jogászok magyarországi közösségét életre hívja, valamint a keresztény jog és keresztény jogászi hivatás létét, értelmét és hasznosságát felmutassa.

Mindezek szellemében írja ki a Keresztény Jogakadémia a tudományos tanulmányok írására vonatkozó pályázatát. A Jogakadémia felhívásának célja, hogy elősegítse olyan pályaművek megszületését, amelyek alkalmasak egy nyomtatott és elektronikus kiadványban való megjelentetésre, és ezáltal széles körben való terjesztésre.

Választható témák

A pályázaton bármely jogterületen és jogágazaton belüli témával lehet indulni, ha az adott témát – felekezeti megkötöttség nélkül – keresztény szempontból szemléli és elemzi. Olyan munkákat várnak, amelyek alkalmasak továbbgondolásra, gyakorlati alkalmazásra vagy oktatásra.

A pályázat formai követelményei

A pályázat 12-es méretű Times New Roman betűtípussal, sorkizárt tagolással, tudományos igényességgel (tagolva, idézetek, szakirodalom pontos megjelölésével) elkészített 30-40 ezer karakter terjedelmű tanulmány. A pályaművekhez szükség esetén melléklet (kép, magyarázó ábra stb.) csatolható.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

  • Jogi egyetemi / igazgatászervezői / államtudományi hallgatói jogviszonnyal rendelkező magánszemélyek (BA/Bsc, MA/Msc, PhD)
  • Jogi / igazgatásszervező / államtudományi végzettséggel rendelkező magánszemélyek

A pályaművek megjelentetése

Jelen pályázaton részt vett megfelelő színvonalú pályaművek a Keresztény Jogakadémia által 2021-ben kiadott kötetben megjelennek, valamint íróik meghívást kapnak a Jogakadémia ugyancsak 2021-ben megrendezésre kerülő konferenciájára mint előadók. A pályázaton való részvétel lehetőséget kínál a szélesebb szakmai közönségnek való bemutatkozásra.

A jelentkezés menete

A jelentkező e-mailben jelzi részvételi szándékát a kapcsolattartónak azzal, hogy elküldi:

önéletrajzát,

a kitöltött és aláírt jelentkezési adatlapot és témavázlatot (magában foglalja a pályázati feltételeket vállaló nyilatkozatot),

A jelentkezési adatlap és a témavázlat ITT letölthető.

A jelentkezés, előzetes bírálatra benyújtás határideje: 2021. február 15.

Kapcsolattartó: dr. Badacsonyi Zoltán (+36 20 374 8197, petreczalapitvany@gmail.com)

Amennyiben a fent leírt dokumentumokat e-mailen maradéktalanul eljuttatta, a jelentkező e-mailben visszaigazolást kap arról, hogy jelentkezése elfogadásra került. Amennyiben hiányos a jelentkezése, e-mailben egyszer kap értesítést a pótlásra való felszólításról. Ha az egyszeri felszólítást követő 3 munkanapon belül nem tesz eleget a hiányzó dokumentumok pótlásának, úgy jelentkezése automatikusan elutasításra kerül. A hiánytalan jelentkezés beadása nem jelenti egyben a témavázlat elfogadását vagy a pályamű befogadását.

A jelentkezést követően előzetes bírálatra kerül a jelentkező témavázlata, hogy az megfelel-e a Keresztény Jogakadémia elvárásainak, és a Választható témák cím alatt jelzetteknek.

Amennyiben az előzetes bírálat alapján a téma alkalmas, a Jogakadémia erről értesíti a jelentkezőt.

Az előzetes bírálat határideje: 2021. február 28.

A pályázat benyújtásának módja

Az elkészült pályaműveket a kapcsolattartó e-mail címére kérjük megküldeni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 15.

A pályázat elbírálása

A beérkezett pályaműveket – azok anonimizálását és Szakmai Bizottságnak történő megküldését követően – 2021. március 15-ig bírálja el az erre a célra felkért Szakmai Bizottság.

A Jogakadémia kapcsolattartója legkésőbb 2021. március 30. napjáig elektronikus úton minden pályázót értesít az eredményről.

A bírálat szempontjai:

  • a formai követelmények teljesítése
  • a pályamű szakmai színvonala;
  • igényes formai kivitele;
  • pontos és egységes hivatkozási rendszer használata;
  • a pályamű eredményei milyen mértékben hasznosíthatók a Jogakadémia és a vonatkozó szakmai közösség céljaira.