A cigarettákra kivetett jövedéki adó mértékének túlzottan alacsony szinten tartásával Magyarország megsértette az uniós jogból eredő kötelezettségeit – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló uniós irányelv (2011/64/EU) értelmében a cigarettára kivetett teljes jövedéki adó a forgalomba hozott cigaretták súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárának legalább 60%-a. Ez a jövedéki adó a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagártól függetlenül 1000 darab cigarettára vonatkozóan legalább 90 euró. Az irányelv szerint azonban azon tagállamoknak, amelyek a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagár alapján legalább 115 euró értékben állapítják meg az 1000 darab cigarettára kivetett jövedéki adó mértékét, nem szükséges alkalmazniuk az említett 60%-os követelményt. Magyarország – más uniós tagállamokkal együtt – a szóban forgó követelmények teljesítéséhez 2017. december 31-ig átmeneti időszakban részesült.

Miután a Bizottság szerint Magyarország az átmeneti időszakot követően a forgalomba hozott cigaretták súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárának 60%-ánál alacsonyabb mértékű teljes jövedéki adót alkalmazott, és 1000 darab cigarettára 115 eurónál kevesebb jövedéki adót vetett ki, ezért az uniós szerv úgy véli, hogy hazánk nem teljesítette az irányelvből eredő kötelezettségeit. A feltételezett kötelezettségszegés megállapítása érdekében a Bizottság keresetet nyújtott be az Európai Bírósághoz.

A mai napon meghozott ítéletében a Bíróság megállapítja, hogy Magyarországon 2018-ban, valamint a 2019-es év tekintetében az indokolással ellátott véleményben meghatározott határidő lejártáig1 a cigarettákra kivetett teljes jövedéki adó szintje alacsonyabb volt a forgalomba hozott cigaretták súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárának 60%-ánál. Hasonlóképpen, a Bíróság kimondja, hogy a kérdéses időszakban a Magyarország által 1000 darab cigarettára vonatkozóan beszedett jövedéki adó alacsonyabb volt 115 eurónál. Ezzel összefüggésben a Bíróság egyúttal emlékeztet arra, hogy az állandó ítélkezési gyakorlata szerint a kötelezettségszegés fennállását azon helyzet alapján kell megítélni, amelyben a szóban forgó tagállam az indokolással ellátott véleményben rögzített határidő lejártakor volt.

Mindezek fényében a Bíróság kimondja, hogy Magyarország a cigarettákra kivetett teljes jövedéki adó mértékének a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagár 60%-ánál alacsonyabb szinten tartásával, és ezzel egyidejűleg 1000 darab cigarettára 115 eurónál kevesebb jövedéki adó kivetésével, nem teljesítette az irányelv által az adómérték legalacsonyabb szintje vonatkozásában előírt kötelezettségét.

A felek beadványaiból kiderül, hogy a magyar jövedéki adó mértéke 2021. január 1-jétől kezdődően már eléri a forgalomba hozott cigaretták súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárának 60%-át.

______________________________________________________________________________

12019. június 6-i indokolással ellátott véleményében a Bizottság felszólította Magyarországot, hogy a kézhezvételtől számított két hónapon belül tegye meg az indokolással ellátott véleményben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.