Állami tulajdonú, de nem hasznosított ingatlanok ingyenes átadását biztosítja önkormányzatoknak és egyházaknak közfeladat ellátására a vagyongazdálkodási törvények módosítása, amelyet kedden 133 igen szavazattal, 59 ellenvoks mellett fogadott el az Országgyűlés a kormány kezdeményezésére.

Bakonybél két, a településen lévő ingatlant kap, amelyeket az önkormányzat sport célokra, kulturális vagy más közfeladatok ellátására használhat. Emellett a Katolikus Szeretetszolgálat tulajdonába kerül másik két, szintén Bakonybélben lévő ingatlan, amelyekben a bakonyszücsi Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona bővülhet.

A Polgári Művelődésért, Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány tulajdonába kerül a budapesti II. kerületében található, felújításra szoruló egykori Váry-Szabó-kúria, elidegenítési tilalommal terhelten, a kúria megújulása érdekében.

Az államnak a Magyar Lovassport Szövetség, valamint a Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégia Kft.-vel szemben is fennáll követelése, amelyekről e törvényben lemond, cserébe a szervezetek a vagyonkezelésükben lévő állami ingatlanok fejlesztéséért nem támasztanak igényt az állammal szemben.

A változtatás érinti a felszámolókat, valamint rendezi a vízi létesítmények kezelői jogát, és módosítja az állami vagyonról szóló törvényt is. A helyi önkormányzatokon túli egyéb vagyonkezelő például egyházak, egyházi jogi személyek számára is biztosítja a visszapótlási kötelezettség alóli mentesítés lehetőségét, ha az a feladat, ami miatt vagyonkezelésbe kapták meg az adott vagyonelemet, közfeladatnak minősül.

Egy változtatás biztosítja, hogy az országos nemzetiségi önkormányzatokhoz került, a nemzetiségi oktatást szolgáló intézményi vagyon hosszú távon biztosítsa a feladatellátást.

A postatörvény változásával a jövőben hivatalos iratokat csak az állami és az önkormányzati szervek, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szervek és személyek adhatnak fel, az eljárások egyéb résztvevői, például az ügyvédek nem. Nekik a jövőben a tértivevényes levél szolgáltatást kell használniuk.

A jogszabály meghatározza a postai támpont fogalmát, ami közutak mentén elhelyezett, kézbesítésre alkalmas eszköz.

Ugyancsak változik az Erzsébet-táborokról szóló törvény is: az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány tulajdonába kerül ingyenesen az egykori csillebérci úttörőtábor.

A jövőben nem kell versenyeztetni a visszanyert anyagok értékesítését, amelyek nem minősülnek hulladéknak. Ugyancsak nem kell versenyeztetni a kis értékű, az állannak fölösleges ingóságokat. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő évente 25 millió forintos értékhatárig dönthet ingóságok ingyenes tulajdonba adásáról.