A Parlament szerdán nagy többséggel hozzájárult az Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatot meghatározó megállapodáshoz, mely május elsején, a Tanács végső jóváhagyását követően lép életbe.

A keddi vitát követően a döntést 660 szavazattal, öt ellenszavazat és 32 tartózkodás mellett hozta meg a Ház, míg a döntést kísérő és a kereskedelmi és együttműködési megállapodásról alkotott parlamenti álláspontot 578 szavazattal, 51 ellenszavazat és 68 tartózkodás mellett fogadták el. A szavazás kedden történt, az eredményeket szerdán jelentették be.

A tárgyaló felek 2020. december 24-én egyeztek meg az Unió és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásról. Az elkerülhetetlen fennakadásokon túlmenő zűrzavar elkerülése érdekében a Parlament elfogadta, hogy a megállapodást 2021. január elsejétől április 30-ig ideiglenesen alkalmazzák, azonban a végleges alkalmazáshoz a most megadott parlamenti hozzájárulásra volt szükség.

A Parlament az állásfoglalásban határozottan üdvözli a kereskedelmi és együttműködési megállapodást, amely a „történelmi hibának” tekintett brit kilépés negatív következményeit csillapítja. A képviselők emlékeztetnek rá, hogy egy Unión kívüli ország nem élvezheti az uniós tagság előnyeit.

A képviselők üdvözlik a kvóták és vámok nélküli szabadkereskedelmi megállapodást, az egyenlő versenyfeltételeket garantáló szabályok pedig akár jövőbeli megállapodások számára is mintául szolgálhatnak, teszik hozzá. A Parlament egyetért a megállapodás halászattal, fogyasztókkal, légiközlekedéssel, energiával és adatvédelemmel kapcsolatos pontjaival is.

Az Egyesült Királyság a tárgyalások körét nem kívánta kiterjeszteni a kül-, a biztonság- és a fejlesztéspolitikára, és nem vesz részt az Erasmus+ diákcsere-programban.

Legyen szerepe a Parlamentnek a megállapodás ellenőrzésében

A képviselők hangsúlyozzák, hogy “a Parlamentnek teljes körű szerepet kell játszania a megállapodás nyomon követésében és végrehajtásában”, így többek közt be kell azt vonni az egyoldalú uniós lépésekről szóló döntésekbe is.

„Az Unió és az Egyesült Királyság megteremtette azt az alapot, amelyen egyenlő felekként működhetnek majd együtt. Azonban csak olyan megállapodásnak van jövője, ahol mindkét fél tartja magát a leírtakhoz. Sok fontos területen sikerült megegyezésre jutnunk, de még sok tennivaló maradt például a külpolitika vagy a diákcsereprogramok területén. A Parlamentnek szorosan figyelemmel kell kísérnie a megállapodás végrehajtását annak érdekében, hogy az európai lakosok érdekei is érvényesüljenek” – mondta Andreas Schieder (S&D, Ausztria), a parlamenti Külügyi Bizottság által delegált jelentéstevő.

„A megállapodás ratifikációja nem jelenti, hogy vak bizalommal állnánk ahhoz, hogy a brit kormány majd jószándékkal végrehajtja a közös megállapodás minden elemét. Ehelyett a döntésünk valójában biztosíték arra, hogy ne fordulhasson ismét elő az, hogy az egyik fél önhatalmúlag megsérti a közös szabályokat. A Parlament éberen figyelemmel követi majd az eseményeket. Most pedig hívjuk össze a brit és az uniós parlamenti partnerségi közgyűlést, és folytassuk a kapcsolatok építését a Csatorna két partja között” – mondta Christophe Hansen (EPP, Luxemburg), a parlamenti Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentéstevője.

A következő lépések

A Parlament hozzájárulása után a megállapodás végleges életbe lépéséhez május elsejéig még egy tanácsi döntésre van szükség.