Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én lépett ki az Európa Unióból, az együttműködésről szóló megállapodás azonban már meg is született – újfajta kétoldalú megállapodáson alapulhatnak az EU-brit kereskedelmi kapcsolatok. De mit érdemes tudni a magyar állapolgároknak és a vállalkozásoknak a Brexitet követően kezdődő időszakkal kapcsolatban? Cikkünk összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat!

Bár az Európai Parlament „történelmi hiba”-ként emlegeti a Brexitet, április 27-én nagy többséggel (660 szavazattal, 5 ellenszavazat és 32 tartózkodás mellett) elfogadta az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli együttműködést megalapozó megállapodást, amely az EP ratfikációval válik véglegessé.

A tárgyaló felek a 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszak lezártáig egyeztek meg az Unió és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásokról. Bár a megállapodásban foglaltak a szavazást megelőzően is hatályban voltak, annak végleges alkalmazáshoz a most megadott parlamenti hozzájárulásra volt szükség, azzal, hogy a Ház hangsúlyozta: az Egyesült Királyság és állampolgárai nem élvezhetik az uniós tagsággal járó privilégiumokat.

A megállapodás részeként teret kap a kvóták és vámok nélküli szabadkereskedelmi övezet, az egyenlő versenyfeltételeket garantáló szabályok, továbbá a megállapodás kiterjed a fogyasztókkal, energiával, adatvédelemmel, valamint a légiközlekedéssel kapcsolatos jövőbeni együttműködésre is. Az Egyesült Királyság azonban együttműködését egyelőre nem terjesztette ki a kül-, a biztonság- és a fejlesztéspolitikára, így ezen pontok nem képezték részét a megállapodást megelőző tárgyalásnak.

A Ház álláspontja szerint a megállapodásban foglaltak figyelemmel kísérése és végrehajtása szempontjából elengedhetetlen az Európai Parlament közreműködése, így azt szükséges lesz bevonni az egyoldalú uniós lépésekről szóló döntésekbe is.

Az uniós képviselők szerint „a Parlamentnek szorosan figyelemmel kell kísérnie a megállapodás végrehajtását annak érdekében, hogy az európai lakosok érdekei is érvényesüljenek.”

Brexit-kronológia dióhéjban:

  • 2016. június 23  lassan 5 éve az Egyesült Királyság népszavazást tartott arról, hogy az ország tagja maradjon-e az Európai Uniónak. A válaszadók kicsivel több, mint a fele (52%-a) az Unióból való kilépés mellett tette le a voksát, az uniós tagság mellett szavazók aránya pedig 48% volt.
  • 2017. március 29 – az Európai Unióról szóló Szerződés 50. cikke szerinti eljárás megindítása – az Egyesült Királyság bejelentette az Európai Tanácsnak, hogy ki szándékozik lépni az EU-ból.
  • 2020. január 30 – az Unió megerősítette a kilépésről rendelkező megállapodást.
  • 2020. január 31 – közép-európai idő szerint éjfélkor a kilépésről rendelkező megállapodás hatályba lépett, és az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból.

A Brexittel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók magyar állampolgárok számára

Az Európai Unióból való brit kilépés, azaz a BREXIT 2020. január 31-én megtörtént, ami érinti az Egyesült Királyságban élő európai uniós polgárok, köztük a magyar állampolgárok helyzetét is.

Az ún. átmeneti időszak végét követően, 2021. január 1-től megszűnt az uniós polgárok szabad mozgása. A 2020. december 31-ig már az Egyesült Királyságban élő, vagy eddig beutazott magyar állampolgároknak legkésőbb 2021. június 30-ig regisztrálniuk kell magukat  az uniós polgárok Letelepedési Rendszerében (EUSS – EU Settlement Scheme), ha tartósan maradni szándékoznak és meg akarják őrizni jogaikat. – A regisztráció részleteiről szóló hivatalos tájékoztató ITT elolvasható.

Bár alapesetben nem a kérelmezőknek kell bizonyítaniuk a tartózkodási joguk meglétét, a brit állami adatbázisokban esetleg fellépő hiányosságok miatt javasolt, hogy aki a Brexit után is az Egyesült Királyságban kíván maradni, elővigyázatosságból gyűjtse a (folyamatos) tartózkodását, munkahelyét, biztosítását stb. (bármilyen módon, de hitelesen) igazoló dokumentumokat, saját maga és családtagjai vonatkozásában is.

A brit kormány vízumrendszert vezetett be az Egyesült Királyságba 2021. január 1. után érkező európai uniós, köztük magyar állampolgárok számára, kivéve a legfeljebb hat hónapos vízummentes beutazást (pl. turizmus).

A magyar állampolgároknak tehát a munkavállaláshoz és tanulmányok végzéséhez is vízumot kell kérvényezniük a brit hatóságoknál, amennyiben 2021. január 1. után kerül sor a beutazásra. A szükséges tudnivalókkal kapcsolatban érdemes felkeresni  a bit kormány angol és magyar nyelvű vízumtájékoztatóit.

2021. október 1-től kivezetik a személyi igazolványokat mint beutazáshoz használható okmányokat, a magyar állampolgárok kizárólag útlevéllel igazolhatják magukat. Kivételt képeznek az EUSS-ben letelepedett vagy előzetesen letelepedett státusszal rendelkezők, akik esetében a belépést 2025. december 31-ig személyivel is lehetővé teszik.

A Brexittel kapcsolatban elsősorban a brit kormány tekinthető hivatalos információforrásnak, ezért javasolt a brit kormányzati honlapon közzétett és rendszeresen frissített tájékoztatók nyomon követését. A magyar kormány/nagykövetség, a sajtóhírek és a brit kormány tájékoztatói közötti különbségek esetén a brit kormány tájékoztatóit kell irányadónak tekinteni.

A 2020 végéig beérkező magyar állampolgárokra vonatkozó „EU Settlement Scheme” (EUSS) rendszert, valamint a 2021. január 1-től életbe lépett vízumrendszert is a brit belügyi tárca, Home Office működteti, így azokkal kapcsolatban a brit hatóságok tudnak felvilágosítást adni az esetlegesen felmerült probléma esetén. Bármilyen, az eddigiekhez képest a kilépést követően felmerült megkülönböztetés ugyanakkor jelezhető a konzulátus, illetve a nagykövetség munkatársainak is, a magyar kormány ennek alapján tud szükség esetén a brit kormányzat felé visszacsatolást küldeni.

Különösen az alábbi információs anyagok részletes áttanulmányozását ajánljuk:

Magyar nyelvű részletes ismertetők:

Üzleti szereplők felkészülése a Brexitre:

A brit kormány  korábban több eseményt is szervezett az üzleti szereplők felkészülésének támogatására a mára elvetett megállapodás nélküli, „no deal” Brexit kapcsán (áruforgalom, adatforgalom, uniós munkavállalók felvétele), amelyek az alábbi honlapokon visszanézhetőek :

A Brexittel kapcsolatos fontosabb, hivatalosan is megerősített információkat a Londoni  Magyar Nagykövetség honlapján is közzéteszi, azokat folyamatosan frissíti.

Kérdés esetén érdemes megtekinteni a Gyakran Ismételt Kérdéseket oldalt, illetve a Nagykövetség megkeresés esetén készségesen válaszol kérdésekre. Az üzleti szereplőkre vonatkozó kérdés esetén a trade.london@mfa.gov.hu címen várják a megkereséseket. A diákokra vonatkozó kérdésekkel pedig a study.lon@mfa.gov.hu címen fordulhatnak a Nagykövetséghez.