Megreformálják a Vatikán büntetőjogi törvénykönyvét. A Kánonjogi Kódex VI. Könyvében új kategóriákat vezetnek be és egyértelműbben, pontosabban fogalmaznak annak érdekében, hogy szűkítsék a püspökök mozgásterét, és bezárják az eddig használt kiskapukat.

A katolikus egyház büntető törvénykönyvében körülbelül 90 cikk foglalkozik a bűncselekményekkel és azok büntetésével. Összhangban a kánonjogi rendszer általános jellemzőinek folytonosságával, amely követi az egyház idővel megszilárdult hagyományát, az új törvényszöveg számos módosítást vezet be a jelenleg hatályos jogszabályba és szankcionál néhány új típusú bűncselekményt. Az új és megújult rendelkezések megfelelnek annak az egyre szélesebb körű közösségi igénynek, mely szerint helyre kell állítani a bűncselekmény által megsértett igazságosságot és rendet.

Markus Graulich vatikáni egyházjogász a Vatican News katolikus hírportálnak adott interjújában a bünttőjogi kódex reformájával kapcsolatban elmondta: a kiskorúakkal kapcsolatos  visszaélésekre vonatkozó rendelkezések új helyre, az emberi élet, méltóság és szabadság ellen elkövetett bűncselekmények cím alá kerültk a korábbi, homályos megfogalmazású különleges kötelezettségek elleni bűncselekmények kategória helyett. “A klérus tagjai nem csak gyermekmolesztálásért, hanem kiskorúakat szerepeltető pornográf tartalmak készítéséért, birtoklásáért és terjesztéséért is büntethetőek lesznek. A súlyosabb bűncselekmények elkövetőit ki is zárhatják a klérus tagjai közül” – emelte ki Graulich.

Érdekesség, hogy a szexuális visszaélés kifejezés nem szerepel az egyházi törvénykönyvben, helyette végig a hatodik parancsolat, vagyis a „Ne paráználkodj!” elleni vétségről van szó. Graulich szerint ez azért van, mert “a katekizmus annyira jól definiálja ezt a parancsolatot, hogy minden további nélkül lehet vele jogilag dolgozni.”

Ferenc pápa elmondta: a módosítások egyik legfontosabb célja, hogy csökkentsék azoknak a nem egyértelmű eseteknek a számát, amikor a hatóságok jóindulatára van bízva a büntetés kiszabása. Filippo Iannone érsek, a projektet felügyelő vatikáni részleg vezetője hangsúlyozta, “eddig túlzott engedékenység jellemezte a törvény értelmezését, és néhány püspök a könyörületességet az igazságosság elé helyezte. “

Az egyházi törvénykönyv átdolgozott verziója egyúttal szigorúan tiltja a nők pappá szentelését – mind a nőt felszentelő egyházi személyt, mind a papi rendbe belépni kívánó nőt automatikusan “kiátkozzák”, a papot pedig kizárják a klérus tagjai közül.

Az új szöveg jogtechnikai szempontból is pontosabb lett – így például egyértelműsíti a védelemhez való jog, a büntethetőség elévülése, a büntetések meghatározását. “Objektív kritériumokat kínál fel a konkrét esetben alkalmazandó legmegfelelőbb büntetés meghatározására, csökkentve a hatóságok mérlegelési jogkörét, elősegítve ezzel az egyház egységét a büntetés alkalmazásában, különös tekintettel az olyan bűncselekményekre, amelyek jelentős károkat okoznak nem csak az egyénnek és a vallási közösségnek egyaránt” – írja Ferenc pápa,  kifejezve reményét, hogy a Kánonjogi Kódex VI. Könyvének átdolgozott szövege, amelyet „Legeltessétek Isten nyáját” k. apostoli konstitúciójával hirdet ki, “a lelkek javának eszközévé válik”.

Az egyházi törvénykönyvet II. János Pál pápa fogadta el 1983-ban. A módosítások az idéi év december 8-dik napján lépnek hatályba.