A büntetés-végrehajtás alatt álló személyek telefonos kapcsolattartásával összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa. A bv. intézetekben felszámolt túlzottan magas percdíjak már évek óta képezik ombudsmani vizsgálatok tárgyát.

Egy büntetés-végrehajtás alatt álló magánszemély a fogvatartási körülményeinek több vetületével összefüggésben az alapvető jogok biztosához fordult, beadványában pedig egyebek mellett a büntetés-végrehajtás keretében használható mobiltelefonok magas percdíjai miatt fejezte ki aggályait, a biztos állásfoglalását kérve.

„A büntetés-végrehajtás alatt álló személyek telefonos kapcsolattartásának jelenleg hatályos szabályozása – különös tekintettel a készülékbirtoklásért fizetendő óvadékra, valamint az irányadó díjtételekre – a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való alapvető jog sérelmét idézheti elő” – állapította meg egyebek mellett Kozma Ákos ombudsman hivatalból indított átfogó vizsgálata során.

Az alapvető jogok biztosa jelentésében kifejtette, hogy a telefonos percdíjakkal összefüggő problémának – a hozzátartozókkal való telefonos kapcsolattartásra tekintettel – számos alkotmányjogi aspektusa van, a hivatkozott alapjogi kapcsolódás mellett többek között érinti a család védelmének deklarált fontosságát is. Az elítéltek telefonos kapcsolattartása szoros összefüggésben áll a magánélet védelméhez való joggal [„Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák.” – Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdés], valamint a büntetőeljárásban a védelemhez való joggal [„A büntetőeljárás alá vont személynek az eljárás minden szakaszában joga van a védelemhez. (…)” – Alaptörvény XXVIII. cikk (3) bekezdés]

Az ombudsman jelentését megelőzően a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságához (BVOP) fordult. A BVOP tájékoztatása szerint számos alkalommal folytatott egyeztető tárgyalásokat a szolgáltatóval, amelynek eredményeként 2020. január 1-én hatályba lépett az új szolgáltatási szerződés. Ennek percdíjai másodperc alapú elszámolással is jóval magasabbak a piaci áraknál: a vezetékes telefon hívása nettó 63,78 Ft-ba; a Vodafone, Telenor, valamint a Telekom hálózatába indított hívások díja egységesen nettó 59,06 Ft-ba kerül, a külföldre történő híváskezdeményezés pedig ennél jóval magasabb költséggel bír. A BVOP azonban kifejtette, hogy a 2020. óta minden hazai bv. intézetben – a koronavírus miatt kihirdetett járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel – valamennyi fogvatartott részére rendelkezésre áll a skype kapcsolattartási forma is, amely jelenleg 188 db skype állomást foglal magában. A skype kapcsolattartás lehetőségét a tervek szerint a bv. szervezet a veszélyhelyzetet követően is biztosítani kívánja a fogvatartottaknak – figyelemmel a kapcsolattartás fontosságának megőrzésére és a családi kapcsolatok ápolására.

Az ombudsman jelentésében megállapította, hogy a telefonos kapcsolattartás jelenleg hatályos szabályozása összességében alkalmas arra, hogy a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való alapvető jog szükségtelen és aránytalan sérelmét idézze elő, így az Alaptörvény VI. cikkében meghatározott magánszférához való joggal összefüggésben visszásságot okoz. Az alapvető jogok biztosa kifejtette, hogy mindez ellentétes a büntetés-végrehajtás egyik fő célkitűzésével is, miszerint az elítélt személy a bv. intézetből történő szabadulását követően reintegrálódhasson a társadalomba. Megállapította továbbá, hogy a telefonhasználat a védővel való kapcsolattartásra is kihatással van, a jelenleg hatályos szabályozása összességében egyúttal alkalmas arra, hogy a büntetőeljárásban a védelemhez való alapvető jog sérelmét idézze elő. Az ombudsman rámutatott továbbá arra is, hogy normál jogrendben az elektronikus kapcsolattartás nem áll rendelkezésre valamennyi fogvatartott számára.

Kozma Ákos jelentésében az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt) 32. §-a alapján felkérte a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát, hogy – a bv. intézetekkel és a Magyar Telekom Nyrt.-vel, valamint a Mobil Kapcsolat Kft.-vel együtt, továbbá szükség esetén az Innovációs és Technológiai Minisztérium bevonásával – egyeztessenek a mobil-, és közösségi telefonhívások percdíjainak csökkentéséről; továbbá az Ajbt. 37. §-a alapján felkérte a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát, hogy fontolja meg olyan belső szabályozás kialakítását, amely a rezsimkategóriákkal arányban áll.

Mindemellett egyrészt a nehéz anyagi körülményekkel rendelkező fogvatartottak számára is garantálni kell a magán-, és családi élethez való jog, valamint a védelemhez való jog minél teljesebb körű érvényesülését, másrészt a büntetés-végrehajtási érdekek tiszteletben tartása mellett valamennyi fogvatartotti kör számára lehetővé kell tenni az elektronikus kapcsolattartás biztosítását, valamint annak kiszélesítését.