Az Európai Parlament átmeneti jogszabályban engedélyezte, hogy a webszolgáltatók továbbra is blokkolhassák önkéntes alapon a pedofil tartalmakat. A felderítéshez használt technológiák felett viszont nagyobb felügyeletet gyakorolnak majd a nemzeti adatvédelmi hatóságok. Az átmeneti szabályok legfeljebb három évig maradnak érvényben.

A járvány alatt aggasztó méreteket öltött a gyermekek szexuális zaklatása és a bántalmazásukat ábrázoló anyagok mennyisége az interneten. A Parlament ezért 537 szavazattal, 133 ellenében és 24 tartózkodás mellett átmeneti jogszabályt fogadott el, hogy hatékonyabbá tegye a webmail-, csevegési és üzenetküldési szolgáltatásokat használó gyermekek védelmét a szexuális zaklatással és kizsákmányolással szemben.

Az áprilisi megállapodás értelmében átmenetileg nem kell alkalmazni az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvnek a közlések és a forgalmi adatok titkosságára vonatkozó rendelkezéseit. Az átmeneti rendelkezések a végleges szabályok elfogadásáig, de legfeljebb három évig lesznek érvényben.

A szolgáltatók által önkéntes alapon végzett tartalomvizsgálat

A szolgáltatóknak mindeközben a magánélethez való jogot a lehető legkevésbé sértő technológiákat kell alkalmazniuk.

Gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok

A gyermekpornográf tartalmak a képeket, szövegeket vagy adatforgalmi adatokat végigpásztázó, speciális technológiák segítségével szűrhetők ki. Ilyen technológia a képek és videók hasítása vagy kivonatolása („hashing”), a gyermekek online megkörnyékezésének felderítésére pedig a szöveges és a forgalmi adatok osztályozását és a mesterséges intelligenciát hívják segítségül.

Az új szabályok a hanganyagok vizsgálatára nem terjednek ki.

A magánélet védelmének megerősítése

A képviselők ragaszkodnak ahhoz, hogy megfelelő jogorvoslati eljárás álljon azon magánszemélyek rendelkezésére, akik jogaik megsértése miatt panaszt kívánnak tenni. A nemzeti adatvédelmi hatóságok előzetes hatásvizsgálatot és konzultációt fognak folytatni, így nagyobb rálátásuk lesz a szolgáltatók által alkalmazott technológiákra.

„A gyermekek szexuális bántalmazása emberi jogokat sértő, szörnyű bűncselekmény. Többet kell tennünk a megelőzéséért. Felelősségre kell vonnunk az elkövetőket, és jobban kell támogatnunk az áldozatokat. A megállapodás két érdeket hangol össze: egyfelől fel kell deríteni a gyermekek online szexuális zaklatását, másfelől viszont a felhasználók magánéletének védelméről is gondoskodni kell. A megállapodás nem tökéletes, de járható átmeneti megoldást jelent a következő három évre. Most a Bizottságon a sor, hogy az átmeneti szabályokban foglalt adatvédelmi biztosítékokból merítve hosszú távú megoldást találjon, egyúttal célzottabbá tegye a magánjellegű kommunikációk vizsgálatát.” – nyilatkozta az új szabályokkal kapcsolatban Birgit Sippel (S&D, Németország) jelentéstevő.

A vita magyar felszólalója Hidvéghi Balázs (független) – a felszólalás ITT megtekintehtő.

A következő lépések

A rendeletet a Tanácsnak még hivatalosan el kell fogadnia. Ezt követően kihirdetik a Hivatalos Lapban, és rá három napra hatályba lép.

Háttér

A jogszabály-módosításra azért volt szükség, hogy a webszolgáltatók az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex 2020. decemberében megkezdődött teljes körű alkalmazása mellett továbbra is fel tudjanak lépni önkéntes eszközökkel a gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló vagy eredményező online tartalmak terjedése ellen.

A Bizottság a tervek szerint 2021 folyamán fog előterjeszteni egy hosszabb távra szóló megoldási javaslatot.