A Fővárosi Főügyészség közérdekvédelmi tevékenysége során – keresetében a fogyasztókat védve – pert indított egy ingatlanközvetítő társaság általános szerződési feltételei miatt. A bíróság elsőfokon helyt adott az ügyészség keresetének és kimondta a fogyasztók jogait sértő rendelkezések érvénytelenségét.

A Fővárosi Főügyészség megvizsgálta egy – többek között – ingatlanközvetítéssel foglakozó budapesti cég általános szerződési feltételeit. Az ügyészség a vizsgálat alapján keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre, amelyben azt kérte a bíróságtól, hogy a még nem teljesített szerződéseket érintően állapítsa meg, hogy a cég által részben 2020. november 7-től, részben ismeretlen időponttól kezdődően 2021. január 30-ig alkalmazott egyes általános szerződési feltételek tisztességtelenek, és ezért érvénytelennek minősülnek. Ilyenek voltak különösen, hogy az ingatlanközvetítő a honlapjára kitett tartalmat előzetes figyelmeztetés nélkül egyoldalúan módosíthatta, törölhette; a megbízót fizetési kötelezettség terhelte, ha bizonyos esetekben elzárkózott az ingatlan bérbeadásától; a megbízónak bizonyos esetekben 30 %-os késedelmi kötbért kellett fizetnie.

Az alperes ellenkérelmében nem ellenezte a kereset teljesítését.

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletében az ügyészség keresetének helyt adott és megállapította, hogy az általános szerződési feltételek egy része tisztességtelen, és valamennyi fogyasztóra kiterjedően érvénytelen, azzal, hogy az érvénytelenség a már teljesített szerződéseket nem érinti. A bíróság kötelezte az alperest, hogy megállapításainak megfelelő közleményt hozzon nyilvánosságra 60 napon keresztül a honlapján.

Az ítélet ellen az ügyészség nem él fellebbezéssel, az alperesnek joga van még perorvoslattal élni.

Az ügyészég büntetőjogon kívüli, közérdekvédelmi tevékenységéről itt található információ.