Havonta több száz olyan kérelem érkezik a Moldovai Legfőbb Ügyészséghez, amelyben bírák büntetőjogi felelősségre vonását kezdeményezik “szándékosan jogellenes” döntés meghozatala miatt. A moldáv büntető törvénykönyv büntetni rendeli ugyan a cselekményt, azt azonban, hogy egy bíró tudatosan sértett jogszabályt, az esetek többségében igen nehéz, szinte lehetetlen bizonyítani.

A moldáv büntető törvénykönyv 307. cikke előírja, hogy a bírákat büntetőjogi felelősségre lehet vonni, amennyiben szándékosan és tudatosan hoznak jogszabállyal ellentétes döntést. A büntetés szigorú – öt évtől hét évig terjedő szabadságvesztés.

A 307. cikket 2002-ben vezették be a büntető kódexbe – azóta jelentősebb változtatás nélkül hatályban van. Több moldáv bíró, ügyvéd és ügyész is véli úgy: célszerű lenne hatályon kívül helyzni ezt a jogszabályhelyet, mivel – a tényállás nehezen bizonyítható volta miatt – a gyakorlatban szinte soha nem alkalmazzák.

“A 307. cikk kiiktatása a törvényből nem jelentené azt, hogy a bírákat nem lehet büntetőjogi felelősségre vonni szándékosan a jogszabályok megkerülésével, illetve megsértésével hozott  döntések meghozataláért. Az ilyen cselekmények a hatalommal való visszaélés 327. cikke alapján is minősíthetőek” – hangsúlyozta Jurij Ljalin ügyész. “Ráadásul a 327. cikk súlyosabb büncselekményt rögzít, a büntetés is szigorúbb, így nagyobb lehet a visszatartó ereje” – tette hozzá.

A 307-es cikk körül akkor kezdtek el felcsapni a hullámok, amikor 2018-ban a Nemzetközi Jogászok Bizottsága (ICJ) akként foglalt állást, hogy a cikket a moldáv politikai körök arra használják, hogy nyomás alá helyezzék, vagy adott esetben büntessék a moldáv bírákat olyan döntéseik miatt, amelyekkel a politikusok vagy az ügyészek nem értenek egyet. Az ICJ példaként említett egy esetet, amikor is 2017-ben eljárást indítottak egy bíró ellen a 307-es cikk alapján, mert – állítólag – ügyészi kérésre megtagadta a vádlott letartóztatásának meghosszabbítását.

Jogászok egy része azonban úgy véli, hogy a 307. cikk hiánypótló rendelkezés, arra szükség van, azt nem kiiktatni, hanem inkább egyértelműsíteni kellene. “A bíró büntetőjogi felelősségre vonásának kritériumait egyértelműbben kellene lefektetni, a jogszabályhelyet összhangba kellene hozni a törvényesség elvével” – véli Dorin Botnarenko ügyvéd.