A XXI. század elején megvalósuló Európai Uniós csatlakozás több területen is jelentős változásokat hozott hazánkban, így éreztette hatását a  munkaerőpiacon is. A külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok számának növekedése nagyjából egybe esik ezen csatlakozás időpontjával és azóta is folyamatosan növekvő tendenciát mutat.

Jelen tanulmány elsődlegesen Magyarország és az Európai Unió között megvalósult munkaerő-piaci migrációra tekintettel, a hazánkat a végleges letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgárokra, illetve a kiküldetésben foglalkoztatott magyar munkavállalókra alkalmazandó társadalombiztosítási és adójogi rendelkezéseket tekinti át, mivel a hazánkból – mint kibocsátó országból – kiinduló külföldi munkavállalásnak az Európai Unióba megvalósuló migráció teszi ki a legjelentősebb szegmensét.

A tanulmányban a Szerző a tartós letelepedés szándékával külföldön munkát vállalók, illetőleg a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében, kiküldetésben külföldön foglalkoztatott munkavállalókra irányadó társadalombiztosítási és adójogi rendelkezéseket, a munkanélküli ellátással kapcsolatos szabályokat, illetőleg a külföldön szerzett jövedelem adózásának és ehhez kapcsolódóan a járulékfizetés egyes kérdéseit vizsgálja.

A Szerző bírósági titkár. A tanulmány az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett Mailáth György Tudományos Pályázat keretében született 2020-ban.