A tanulmány általánosan ismerteti a szakértői bizonyítás szerepét és jelentőségét a büntetőügyekben, kiemelten vizsgálva a magánszakértői vélemény szerepé, részletesen elemezve a pszichológus szakértői vélemények a közlekedési büntetőügyekben, vizsgálva azt a szakértői kirendelés, a feltett kérdések és a vizsgálati módszerek tükrében, konkrét feldolgozott ügyeken keresztül.

Az írás bemutatja, hogy a közlekedési büntető ügyek gyakorlatában hogyan érvényesül a pszichológus szakértő részvétele, a szakértői bizonyítás milyen alapokon történik, milyen jellegzetessége van az ilyen ügyekben a kirendeléseknek, milyen megállapítások tehetők a kirendelés és a szakvélemény egyes elemeiről.  Vizsgálja azokat a kérdéseket, melyek megválaszolása érdemben segíti a büntetőügyekben eljáró bíróságokat a közlekedési büntetőügyekben megalapozott döntés meghozatalában, és amelyek eldöntése pszichológus szakértő speciális szaktudását igénylik. Górcső alá veszi végül azokat a területeket, ahol a pszichológus szakértő érdemben segítheti a büntetőügyben eljáró bíróságok munkáját a vádemelést követően a büntetőjogi felelősség megállapítása és a megfelelő büntetés kiszabás körében.

A Szerző bírósági titkár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar Deák Ferenc Továbbképző Intézetben szerzett közlekedési és közlekedésigazgatási szakjogász képesítést.