Az Európai Parlament elfogadta a magasan képzett, nem uniós állampolgár munkavállalók alkalmazásához szükséges kékkártya reformját, amely segít az egyes kulcságazatokban tapasztalható munkaerőhiány csökkentésében.  Rugalmasabbak lesznek a belépési feltételek, alacsonyabbra került a belépéshez szükséges fizetés minimumösszege, a kártyabirtokosok számára egyszerűbb lesz a mozgás a tagállamok között, és felgyorsul a családegyesítési eljárás is.

A már 2009 óta érvényben lévő kékkártya-irányelv megszabja, hogy milyen belépési és tartózkodási feltételeknek kell megfelelnie harmadik országbelieknek (és családtagjaiknak) ahhoz, hogy magas képzettséget igénylő uniós munkahelyen kezdhessenek dolgozni. A rendszer azonban eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mert nem sikerült elég hiányzó munkaerőt az Unióba vonzani: 2019-ben összesen 36.806 kékkártyát bocsátottak ki, túlnyomó többségében Németországban. Magyarországon évente 1-15 darab kékkártyát adtak ki.

Könnyített feltételek a jelentkezők és a munkáltatók számára

A felülvizsgált szabályok értelmében a jelentkezőknek munkaszerződést vagy legalább hat hónapig érvényes munkáltatói ajánlatot kell bemutatniuk, illetve bizonyítaniuk kell a végzettségüket vagy szakmai tudásukat. Jelenleg egyéves szerződés vagy egy évig érvényes ajánlat szükséges. A fizetésre vonatkozó határt az adott tagországban érvényes éves bruttó átlagfizetés legalább 100, legfeljebb 160 százalékára szállították le (korábban az alsó határ 150 százalék volt, felső határ nélkül).

Nemzetközi védelemben részesülők – például menekültek – is jelentkezhetnek kékkártyáért azzal a feltétellel, hogy azt nem abban a tagállamban teszik, ahol a menekült- vagy egyéb védett státuszt megkapták.

Bizonyos típusú szakmai tudást megfelelő munkatapasztalattal is igazolni lehet majd, például olyan területeken, mint az informatikai vagy kommunikációs technológia.

Bővül a kedvezményezetteket és családtagjaikat megillető jogok köre

Az uniós kékkártya birtokosai a kártyát kiadó országban eltöltött legalább egy év után szabadon átköltözhetnek egy másik tagországba. Gyorsabb lesz a családegyesítési folyamat, és a családtagok is gyorsabban elkezdhetnek dolgozni.

„Mindent meg kell tennünk az Európába irányuló legális bevándorlás, legfőképpen pedig a földrész fejlődéséhez érdemben hozzájárulni képes, magasan képzett munkaerő érkezése érdekében. A vonzóbb és praktikusabb kártya jó kiegészítése lesz a nemzeti programoknak. Most azzal folytatjuk a munkát, hogy a kékkártya-birtokosokhoz hasonlóan a közepes és alacsony bérezésű szakmákban dolgozók is hozzájárulhassanak a társadalom jólétéhez” – mondta Javier Moreno Sánchez (S&D, Spanyolország) jelentéstevő, spanyol szocialista képviselő.

A keddi vita magyar felszólalói

Kósa Ádám (független)
Hidvéghi Balázs (független)

A következő lépések

Tanáccsal megkötött informális megállapodást 556 szavazattal, 105 ellenszavazat és 31 tartózkodás mellett fogadta el a Parlament. Most a Tanácson a sor, hogy jóváhagyja a reformot, amely az Unió Hivatalos Lapjában való megjelenését követően lép életbe.

A tagállamoknak két év áll rendelkezésre ahhoz, hogy saját jogszabályaikat összhangba hozzák az irányelvvel.