“A járványhelyzet a bíróságok ügyforgalmát is érintette, de még ezzel együtt is javultak a fontosabb ügyforgalmi mutatók” – emelte ki Senyei György, az OBH elnöke, aki  2021. november 17. napján számolt be az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága előtt a bíróságok 2020. I. félévi, valamint a 2020. évi általános helyzetéről és igazgatási tevékenységéről.

Az OBH elnöke kiemelte, hogy a 2020. év járvánnyal terhelt időszak volt, mely a bíróságok működésére is közvetlen kihatással bírt. A központi igazgatásnak is ezen megváltozott körülményekhez kellett igazodnia, ezért a bíróságok igazgatása, a tárgyi feltételek biztosítása, a képzés és az informatikai fejlesztések terén a járványhelyzet határozta meg a prioritásokat.

2020. I. félévének adatait tekintve elmondható, hogy a perek 87%-a az adott ítélkezési szintre érkezéstől számított egy éven belül befejeződött. A járásbíróságokon polgári és gazdasági ügyszakban az ügydöntő határozatok jogorvoslat hiánya okán bekövetkező jogerőre emelkedésének aránya meghaladta a 93,5 %-ot.

A digitális megoldásokra kitérve, az OBH elnöke kiemelte a távmeghallgatási rendszer jelentőségét, melynek alkalmazásában háromszoros növekedés figyelhető meg a veszélyhelyzet előtti időszakhoz képest.

Az OBH elnöke beszámolt továbbá 2020. évre vonatkozóan a bíróságok személyügyi helyzetéről, a bírósági szervezet gazdálkodásáról, a bírák és igazságügyi alkalmazottak képzéséről és az elektronikus ügyintézés terén tett lépésekről is.

Az igazságügyi bizottság a 2020. I. félévi beszámolót – 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, míg a 2020. évi beszámoló tekintetében javaslatot tett annak elfogadására az Országgyűlés plenáris ülése felé.

Az OBH elnökének 2020. I. félévére vonatkozó beszámolója ITT érhető el.