Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) előbb az évenként elvégzett Integritás-felméréssel elterjesztette az integritás szemléletét a magyar közszférában, ezután a módszert ellenőrzéssé fejlesztette, 2021-re pedig széleskörű tanácsadással és tudásmegosztással tovább erősítette a közpénzt felhasználó szervezetek helyzetét, ezzel is növelve az ellenálló képességüket. Mindennek eredményeként az elmúlt 10 évben létrejött és megszilárdult az integritás kultúra a közszféra intézményeiben.

Az ÁSZ 2011. és 2019. között az Országgyűlés döntésével összhangban minden évben elvégezte a hazai intézmények integritás kultúrájának meghonosítását és elterjesztését szolgáló, holland tapasztalatok alapján kidolgozott Integritás felmérést.
A felmérésben való részvétel során a közintézmények egy kérdőív segítségével szembesültek az őket fenyegető korrupciós veszélyekkel, valamint integritási kontrolljaik kiépítettségének hiányosságaival.
A 2020-ban megvalósított integritással kapcsolatos kérdőíves kutatáshoz 4002 közpénzből működő, nemzeti vagyont kezelő szervezet csatlakozott. Az elmúlt kilenc év tapasztalatai alapján, az Integritás felmérésnek, önteszteknek és képzéseknek köszönhetően

széleskörűen ellenőrizhetővé váltak a korrupciós veszélyek ellen védettséget biztosító integritáskontrollok a magyar közszférában. 

Magyarország Kormánya 2020 júniusában a 2020-2022 közötti időszakra vonatkozóan középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia elfogadásáról döntött, amelynek több pontja is a számvevőszék elmúlt 10 évben felhalmozott tudásanyagán alapszik.

Az elmúlt tíz évben az ÁSZ értékelte a költségvetési intézmények, az állami és nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok és köztestületek, valamint az összes magyarországi önkormányzat és hivatalaik integritását, amellyel hozzájárult a korrupciós kockázatok elleni eredményes védekezéshez.

A korrupció elleni rendszerszintű fellépés elmúlt 10 évének eredménye a magyar gazdaság kifehéredésében is látszik. Az ÁSZ számos eszközzel járult hozzá az elért eredményekhez. Ide tartozik a költségvetés tervezetének évenkénti véleményezése; a költségvetés végrehajtásának (zárszámadás) rendszeres ellenőrzése, amely magában foglalja a korrupciós veszélyek ellen védettséget biztosító belső kontrollrendszerek fejlesztését, továbbá ide sorolhatók a költségvetési és makrogazdasági folyamatokat, az adórendszert, a digitális fejlesztéseket és egyéb, a magyar gazdaság fenntartható kifehérítését szolgáló számvevőszéki elemzések.

10 éves a korrupcióellenes összefogás

Több mint 10 éve, 2011. november 18-án Budapesten az Állami Számvevőszék kezdeményezésére közös nyilatkozatot írt alá a közigazgatási és igazságügyi miniszter, a legfőbb ügyész, a Legfelsőbb Bíróság elnöke és az Állami Számvevőszék elnöke.

Az állami vezetők nyilatkozatukban kötelezettséget vállaltak az általuk vezetett állami szervek korrupcióval szembeni ellenálló képességének erősítésére, a korrupcióellenes eszköztár fejlesztésére.

Az összefogáshoz későbbiekben csatlakozott az Országos Bírósági Hivatal, a Belügyminisztérium, a Közbeszerzési Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Gazdasági Versenyhivatal is.

Idén december 6-án került sor a X. Integritás Kerekasztal vezetői megbeszélésére. A jubileumi alkalom keretében az állami vezetők az elmúlt tíz év korrupcióellenes intézkedéseiről számoltak be.

A X. Integritás Kerekasztal alkalmából készített jubileumi kiadvány ITT elérhető.