A választási kampányt érintő szabályos közpénzfelhasználás elősegítése érdekében az Állami Számvevőszék (ÁSZ) tájékoztató kézikönyvet készített a választásokon jelöltet állító szervezetek és a jelöltek, és azokat nyomonkövető nyilvánosság számára. A kézikönyv célja, hogy – az ÁSZ a tapasztalatai alapján – átfogóan bemutassa a közelgő választásokat érintő, jelenleg hatályos szabályozási környezetet, támogatva a kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzésével érintett egyéni jelöltek és jelölő szervezetek szabályszerű közpénzfelhasználását.

Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének megfelelően kiemelt szerepet tölt be a pártok feletti társadalmi kontroll érvényesítésében. Ennek keretében az ÁSZ az országgyűlési választást követő egy éven belül ellenőrzi a jelöltek és jelölőszervezetek választásra fordított pénzeszközeinek felhasználását. Az ÁSZ a választáson induló és azon mandátumhoz jutó jelöltek, valamint az egy százalék feletti listás eredményt elérő jelölőszervezetek elszámolásait ellenőrzi. A Számvevőszék a kampánypénzek ellenőrzése során minden esetben a bemutatott pénzügyi kimutatás szabályszerűségét ellenőrzi és a megbízhatóságot értékeli.

Az ÁSZ a rendszeres ellenőrzései mellett fontosnak tartja, hogy a pártok számára a rájuk bízott közpénz és közvagyon törvényes, átlátható és elszámoltatható felhasználása érdekében további támogatást nyújtson. Ennek keretében került sor 2021. december 15-én az Országházban a rendszeres költségvetési támogatásban részesülő pártok tájékoztatására, ahol az ÁSZ képviselői ismertették a pártok gazdálkodását érintő legfontosabb közpénzügyi szabályokat, és rámutattak, hogy melyek azok a pártok gazdálkodásával kapcsolatos kulcsterületek, amelyekre kiemelt figyelmet kell fordítani. Emellett az ÁSZ által készített öntesztek 2019 óta korlátozás nélkül elérhetőek valamennyi párt és a teljes nyilvánosság számára is.

A 2022-es választásokon induló jelöltek és jelölő szervezetek szabályszerű közpénzfelhasználását az ÁSZ mindezen túl, a mai naptól már egy kézikönyv megjelentetésével is támogatja. Az ÁSZ szakértői által elkészített kézikönyv ITT érhető el.

A kézikönyv elkészítését azon jogszabályi változás is aktuálissá tette, amely szerint megszűnt az a korlátozás, hogy az országgyűlési képviselők választásának időszakában nem tűzhető ki országos népszavazás. Ebből adódóan országgyűlési választásokat és népszavazást akár egy napon is lehet tartani.

Az ÁSZ a támogatások felhasználására vonatkozó törvényi kötelezettségének teljesítése során szerzett ellenőrzési tapasztalatai alapján a most megjelentetett kézikönyvben gyűjtötte össze azokat a leglényegesebb tudnivalókat, amelyekkel támogatni kívánja a jelöltek és a jelölő szervezetek munkáját a választásokat megelőző kampányidőszakban és az azt követő elszámolás, ellenőrzés során. A kézikönyv bárki számára nyilvánosan elérhető, mely hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a választások szabályszerűségével kapcsolatosan az érdeklődő állampolgár vagy szervezet részéről panasz, jelzés merülne fel, azt alaposabban tehesse meg. Ezen jelzéseket, panaszokat az ÁSZ levélben továbbra is, az 1364 Budapest 4. Pf. 54 postacímen fogadja.