Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)  271. § (1) bekezdése azon fordulatából, amely arról szól, hogy a megismételt eljárásokban is az Art.-t kell alkalmazni, a hátrányt okozó visszaható hatályú jogalkotás tilalma következik – szögezi le az Alkotmánybíróság III/3839/2021. számú, jogszabályi rendelkezés szövegrészét megsemmisítő határozatában.

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 271. § (1) bekezdésének „és a megismételt” szövegrészét.

Az Art. 271. § (1) bekezdése a megsemmisítést követően a következő szöveggel marad hatályban: „E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”

Az eljárás alapjául szolgáló ügyben a Szegedi Törvényszék bírója az előtte folyamatban lévő közigazgatási perben az eljárás felfüggesztése mellett egyedi normakontroll eljárást kezdeményezett az Art. 271. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése, illetve ezen jogszabályi rendelkezés általános és az előtte folyamatban levő peres eljárásban való alkalmazási tilalmának elrendelése iránt.

A bíróság előadása szerint az Art. 271. § (1) bekezdése alapján az Art. szabályait a hatálybalépését, azaz 2018. január 1-jét követően indult és megismételt eljárásokra rendeli alkalmazni. A bíróság álláspontja szerint az Art. 271. § (1) bekezdésének az a fordulata, hogy az Art. rendelkezéseit, így az anyagi jogi szabályait a hatálybalépését követően megismételt eljárásokban is alkalmazni kell, sérti a jogállamiság és jogbiztonság elvét, illetve annak részét képező hátrányos tartalmú visszaható hatályú szabályozás tilalmát, a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogot, valamint a védett tulajdonhoz való jogot.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy

a hátrányt okozó visszaható hatályú jogalkotás tilalma az Art. 271. § (1) bekezdése azon fordulatából következik, amely arról szól, hogy a megismételt eljárásokban is az Art.-t kell alkalmazni. A sérelmet a törvényi elévülési idő folyamatban lévő, megismételt eljárásokra is kiterjedő meghosszabbítása okozta.

E mondatrész alkalmazása nélkül az elévülés meghosszabbodására akkor sem kerül sor, ha a támadott bekezdésben szereplő többi rendelkezés érvényben és hatályban marad. Ezért az Alkotmánybíróság az „és a megismételt” normaszöveget megsemmisítette.