MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 7. szám
2022. január 20.

13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet
A koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

14/2022. (I. 20.) Korm. rendelet
A Széchenyi Pihenőkártya elfogadói szerződéskötésének egyedi szabályairól

15/2022. (I. 20.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

16/2022. (I. 20.) Korm. rendelet
Egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról

1/2022. (I. 20.) MNB rendelet
A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet és a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól szóló 36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet módosításáról

2/2022. (I. 20.) SZTFH rendelet
A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány mértékéről és megfizetésének szabályairól

13/2022. (I. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről

14/2022. (I. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről

1006/2022. (I. 20.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

1007/2022. (I. 20.) Korm. határozat
Egyes nemzetpolitikai célú kormányhatározatok módosításáról

1008/2022. (I. 20.) Korm. határozat
A Győri Ipari Park bővítéséről és a bővítéssel összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

1009/2022. (I. 20.) Korm. határozat
A Győr Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

3/2022. (I. 20.) ME határozat
A Végrehajtás Operatív Program Plusz monitoring bizottsága elnökének kinevezéséről

4/2022. (I. 20.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Maldív Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

5/2022. (I. 20.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 8. szám
2022. január 21.

2/2022. (I. 21.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2022. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 9. szám
2022. január 24.

17/2022. (I. 24.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítés előlegének követelésfoglalás alóli mentesítéséről

18/2022. (I. 24.) Korm. rendelet
A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségéhez a központi költségvetésből biztosított hozzájárulás eltérő mértékéről

19/2022. (I. 24.) Korm. rendelet
Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) alkalmazásához kapcsolódó feladatok részletes szabályairól

20/2022. (I. 24.) Korm. rendelet
A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

3/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet
A szerencsejáték felügyeleti díjról és a szerencsejáték-szervező tevékenység engedélyezéséért és a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által végzett egyes igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő igazgatási-szolgáltatási díjról

4/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet
A hites bányamérőről

5/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet
A Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról

3/2022. (I. 24.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

1/2022. (I. 24.) KKM rendelet
A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet és a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet Andorrai Hercegséggel összefüggő módosításáról

15/2022. (I. 24.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

16/2022. (I. 24.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

17/2022. (I. 24.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

1010/2022. (I. 24.) Korm. határozat
Mórahalom, Röszke, Zákányszék, Ruzsa–Öttömös, Kelebia, Tompa, Bácsalmás, Ásotthalom és Domaszék mezei őrszolgálata fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

1011/2022. (I. 24.) Korm. határozat
A budakalászi Kalász Suli Általános Iskola tornaterem-beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

1012/2022. (I. 24.) Korm. határozat
A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat módosításáról

6/2022. (I. 24.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 10. szám
2022. január 25.

1013/2022. (I. 25.) Korm. határozat
Az egykori Istenszeme fogadó ingatlannal kapcsolatos állami elővásárlási jog gyakorlásáról és hasznosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 11. szám
2022. január 25.

21/2022. (I. 25.) Korm. rendelet
A központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

22/2022. (I. 25.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

2/2022. (I. 25.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről

6/2022. (I. 25.) SZTFH rendelet
A bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről

7/2022. (I. 25.) SZTFH rendelet
A propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági Szabályzatáról

1014/2022. (I. 25.) Korm. határozat
Az Ecuadori Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról

1015/2022. (I. 25.) Korm. határozat
A szociális szakosított ellátásokhoz és a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

1016/2022. (I. 25.) Korm. határozat
A Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

1017/2022. (I. 25.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében megvalósuló tatabányai vasútállomás felújítása és akadálymentesítése, valamint a két városrészt összekötő gyalogos felüljáró megépítése érdekében szükséges ingatlanszerzésről

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 12. szám
2022. január 26.

8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet
A külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról

2/2022. (I. 26.) NVTNM rendelet
A DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonú társasági részesedése tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése, valamint egyes gazdasági társaságokat érintő változások átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

3/2022. (I. 26.) MK rendelet
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról

1018/2022. (I. 26.) Korm. határozat
A Siklósi Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 13. szám
2022. január 27.

23/2022. (I. 27.) Korm. rendelet
Egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

24/2022. (I. 27.) Korm. rendelet
Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

25/2022. (I. 27.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

2/2022. (I. 27.) AM rendelet
Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

2/2022. (I. 27.) KKM rendelet
Az egyes külgazdasági és külügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

1019/2022. (I. 27.) Korm. határozat
A Szudáni Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról

1020/2022. (I. 27.) Korm. határozat
A 2022-ben államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről

1021/2022. (I. 27.) Korm. határozat
Egyházi személyek jövedelempótlékával kapcsolatos megállapodások megkötéséről, továbbá egyes kormányhatározatok visszavonásáról

1022/2022. (I. 27.) Korm. határozat
Az Úszó Nemzet Program keretében kidolgozott „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram ütemezett megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat
A Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

1024/2022. (I. 27.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

1025/2022. (I. 27.) Korm. határozat
A debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről

1026/2022. (I. 27.) Korm. határozat
A Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020–2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról szóló 1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat módosításáról

1027/2022. (I. 27.) Korm. határozat
A győri új mentőállomás építéséről

1028/2022. (I. 27.) Korm. határozat
A Nyíregyházi Ipari Park bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

1029/2022. (I. 27.) Korm. határozat
A Soproni Terminál továbbfejlesztésének megalapozásáról

1030/2022. (I. 27.) Korm. határozat
A szentesi sportélet támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

1031/2022. (I. 27.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

1032/2022. (I. 27.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú („Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése” című) kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 14. szám
2022. január 28.

26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet
Egyes bányászati tárgyú és bányafelügyeleti hatáskört érintő kormányrendeletek módosításáról

9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

10/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A bányászat területén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására jogosult személyek szakképesítési követelményeiről

11/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések engedélyezéséről és hatósági felügyeletéről

12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

13/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A bányászati hulladékok kezeléséről

14/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól

15/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről

16/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról

17/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyós propán-butángáz tartályok biztonsági követelményeiről és a Cseppfolyós Propán-butángáz Tartályok Biztonsági Szabályzatáról

18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról

19/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról

3/2022. (I. 28.) AM rendelet
A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet módosításáról

5/2022. (I. 28.) EMMI rendelet
A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a vizsgálati gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatokra vonatkozó, jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2/2022. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról

1033/2022. (I. 28.) Korm. határozat
A letenyei tanuszoda építéséről szóló 1811/2020. (XI. 17.) Korm. határozat módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 15. szám
2022. január 31.

27/2022. (I. 31.) Korm. rendelet
A Magyar Államnak a Pan-Inform Kutatás-fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság feletti irányítás megszerzésével megvalósuló összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

3/2022. (I. 31.) NVTNM rendelet
A Pan-Inform Kutatás-fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 16. szám
2022. január 31.

28/2022. (I. 31.) Korm. rendelet
Az állami tulajdonú egészséginformatikai gazdasági társasággal kapcsolatos egyes rendelkezéseknek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet
A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 17. szám
2022. január 31.

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

21/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

22/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet
A bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról

23/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet
A föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról

24/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet
A védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzatról

25/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet
Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról

26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet
A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzatáról

27/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet
Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról

28/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet
A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

29/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet
Az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetekkel kapcsolatos részletes szabályokról

18/2022. (I. 31.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról és ismételt kinevezéséről

19/2022. (I. 31.) KE határozat
Rektori megbízásról

20/2022. (I. 31.) KE határozat
Rektori megbízásról

21/2022. (I. 31.) KE határozat
Rektori megbízásról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 18. szám
2022. február 1.

30/2022. (II. 1.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

3/2022. (II. 1.) MvM rendelet
A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

4/2022. (II. 1.) IM rendelet
Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

Köf.5.033/2021/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

1035/2022. (II. 1.) Korm. határozat
Helyi önkormányzatok támogatásáról, helyi önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról