Alaptörvény-ellenes az a bírói döntés, mely a feltétlenül szükségesnél tágabb alapjog-korlátozásra ad lehetőséget – szögezi le az Alkotmánybíróság IV/3540/2021. számú, bírói döntést megsemmisítő határozatában. 

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Fővárosi Ítélőtábla és a Fővárosi Törvényszék támadott ítéleteit.

Az indítványozó alapítvány közérdekű adatigénylési kérelemmel fordult egy minisztériumhoz, melyben másolatban kérte megküldeni egy projektről a kérelmezett által készített kivizsgálás során keletkezett, a minisztériumnak a projektre vonatkozó megállapításait, következtetéseit, valamint a véleményét, továbbá a megtenni szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatát tartalmazó, bármilyen módon vagy formában rögzített információt, adatot. A kérelmezett minisztérium felhívta az indítványozót az igénye pontosítására. Az indítványozó válaszában akként nyilatkozott, hogy álláspontja szerint szükségtelen az adatkérés pontosítása. Mivel az adatkérésére a választ határidőben nem kapta meg, az indítványozó keresetlevelet terjesztett elő a bírósághoz.

Az elsőfokú bíróság a projekttel kapcsolatban folytatott nyomozás szempontjait előbbre valónak értékelte, mint a közérdekű adatok megismeréséhez való jogot, ezért a keresetet elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Az indítványozó álláspontja szerint az ítéletek megsértették a közérdekű adatok megismeréséhez való jogot, mivel nézete szerint a közérdekű adatok megismeréséhez való jog nem korlátozható kifejezett törvényi rendelkezés hiányában azon az alapon, hogy a nem büntetőeljárásban született közérdekű adatokkal kapcsolatban büntetőeljárás van folyamatban.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az indítványozó hivatkozásai a vizsgált ügyben megalapozottak:

a bíróság az adatok tartalmának ismerete nélkül, illetve az adatelv helyett az iratelv alkalmazásával határozott, ezzel pedig az igényelt adatokat tartalmi vizsgálat nélkül, egészében helyezte nyilvánosság-korlátozás alá. A bírói döntés ebből következően a feltétlenül szükségesnél tágabb alapjog-korlátozásra adott lehetőséget, és emiatt alaptörvény-ellenes.

Az Alkotmánybíróság tanácsa ezért a Fővárosi Ítélőtábla ítéletét megsemmisítette, és a megsemmisítés hatályát kiterjesztette a Fővárosi Törvényszék ítéletére is.