Jó hír a fogyasztóknak, többletmunka a vállalkozásoknak – Május végétől az ügyeskedő üzletek, webshopok a továbbiakban már nem kerekíthetik vonzóbbá a kedvezményeiket úgy, hogy az akció előtt rövid időre feltornázzák áraikat. Ettől kezdődően ugyanis az árleszállítások bejelentésekor minden esetben meg kell jelölni a termékek korábbi árát, amely kizárólag az árcsökkentést megelőző legalább harminc napon belüli legalacsonyabb ár lehet – emelte ki Majoros Lilla, az act Bán és Karika Ügyvédi Társulás szakértője.

Az Európai Unió az elmúlt években célul tűzte ki a fogyasztók jogainak megerősítését. Ennek eredményeként döntött a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetését szabályzó uniós irányelv módosításáról, amelynek

2022. május 28-ától alkalmazandó előírásai egyértelműsítik, hogyan jelezhetik a kereskedők a leértékelések mértékét honlapjukon, hirdetéseikben, katalógusokban, a kirakatban vagy a polcokon.

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény eddig is előírta, hogy az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni. A fogyasztóvédelmi hatóság gyakorlata szerint ez a kötelezettség azt is jelenti, hogy fel kell tüntetni az eredeti eladási árat, a kedvezmény mértékét, továbbá szerepelnie kell a tájékoztatásban a fogyasztó által ténylegesen fizetendő végső árnak is.

Az uniós irányelv (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2161 irányelve (2019. november 27.)) rendelkezéseit átültető a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM Rendelet a jövőben új, egyértelmű normákat ad az árfeltüntetéssel kapcsolatban.

Ha a kereskedő akciót hirdet, akkor köteles megjelölni az árcédulákon a termék korábbi, azaz az akciót megelőzően, egy meghatározott ideig alkalmazott árat is.

Hogy mi minősül a termék „korábbi árának” vagy mely kereskedőket érinti változás, az a következők szerint határozható meg:

Korábbi ár meghatározása:

  • Főszabály szerint, a „korábbi ár” a terméknek a leértékelés meghirdetését megelőző, legalább harminc napos időszakban alkalmazott legalacsonyabb ára.
  • Abban az esetben, ha az árcsökkentés mértéke folyamatosan növekszik, akkor a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti, az árcsökkentés nélküli ár (pl. az akció mértéke először 10%, majd 20 % és végül 30%, harminc napon belül).
  • A fenti szabályok nem vonatkoznak a romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékekre (pl. gyümölcsök, rövid lejáratú italok).
  • Ha a termék harminc napnál rövidebb ideje van forgalomban, akkor a korábbi ár a leértékelés meghirdetését megelőző, legalább tizenöt napos időszakban alkalmazott legalacsonyabb ár.

Például abban az esetben, ha az árengedmény „50 % kedvezmény” és a megelőző 30 nap legalacsonyabb ára 100 ezer forint volt, az eladónak 100 ezer forintot kell feltüntetnie az 50 %-os csökkentés kiszámításához használt „korábbi” árként, annak ellenére, hogy a termék akció előtti utolsó eladási ára 160 ezer forint volt. Amennyiben az akció előtti árváltozások között 30 nap eltelik, úgy gond nélkül kiindulhatunk a magasabb árból.

Ennek a legalább 30 napos referencia-időszaknak az a célja, hogy meggátolja a kereskedőket abban, hogy az árakkal zsonglőrködjenek, és hamis árcsökkentéseket mutassanak be, például rövid időre emeljék az árat annak érdekében, hogy ezt követően jelentősen csökkenthessék azt.

Érintett kereskedők meghatározása:

Az új szabályok azokra a kereskedőkre vonatkoznak, akik a fogyasztóval ténylegesen szerződést kötnek, azaz az áruk eladóira. Ha az eladó webshopon keresztül értékesít közvetlenül, akkor a szabályok rá is vonatkoznak.

Ezzel szemben az új szabályok nem alkalmazandók azokra a közvetítőkre, amelyek pusztán lehetővé teszik a kereskedők számára termékeik értékesítését a webshop felületükön, vagy amelyek csupán összesítik és megjelenítik a más eladók által megadott árakra vonatkozó információkat (ár-összehasonlító platformok). Ezekre a közvetítőkre továbbra is vonatkoznak a közvetítők felelősségére és a szakmai gondosságra vonatkozó általános szabályok. Összegezve,

a webshop üzemeltetők csak akkor tartoznak az új szabály hatálya alá, ha egy másik kereskedő nevében értékesítenek.

 Az ár feltüntetésével kapcsolatos legfontosabb szabály, hogy

a kereskedők mindig gondoskodjanak arról, hogy a fogyasztó számára egyértelmű legyen, hogy mit jelentenek az egyes megjelölések az árcímkén, vagy, hogy miért vannak a korábbi árak is feltüntetve.

Ellenkező esetben a kereskedő könnyen szembe találhatja magát a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatását ellenőrző illetékes hatósággal.