MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 50. szám
2022. március 16.

7/2022. (III. 16.) MNB rendelet
A Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont megnyitása alkalmából 100 forintos címletű érme kibocsátásáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 51. szám
2022. március 16.

2/2022. (III. 16.) MEKH rendelet
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

9/2022. (III. 16.) ITM rendelet
A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 52. szám
2022. március 17.

73/2022. (III. 17.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

74/2022. (III. 17.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

1145/2022. (III. 17.) Korm. határozat
A Vietnámi Szocialista Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 53. szám
2022. március 18.

2022. évi I. törvény
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény és egyéb törvények módosításáról

5/2022. (III. 18.) MK rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendeletnek a 2022. évi felhasználási szabályok megállapításával összefüggő módosításáról

3/2022. (III. 18.) AB határozat
A Kúria Knk.IV.40645/2021/19. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

75/2022. (III. 18.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 54. szám
2022. március 21.

110/2022. (III. 21.) Korm. rendelet
A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

111/2022. (III. 21.) Korm. rendelet
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

112/2022. (III. 21.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

76/2022. (III. 21.) KE határozat
A Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról

77/2022. (III. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról

78/2022. (III. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról

79/2022. (III. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról

80/2022. (III. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról

81/2022. (III. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról

82/2022. (III. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról

83/2022. (III. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról

1146/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A háziorvosi ügyeleti rendszer pilot jellegű működése többletkiadásainak biztosításával összefüggő fejezetek közötti átcsoportosításról
 
1147/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A VOLÁNBUSZ Zrt. járműkorszerűsítési programjának folytatásáról

1148/2022. (III. 21.) Korm. határozat
Egy állami tulajdonban lévő ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről

1149/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A Bolgár Oktatási és Kulturális Központ megépítéséhez nyújtandó további támogatásról

1150/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A IPA Magyarország-Szerbia 2021-2027 Program elfogadásáról

1151/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia 2021-2027 Program elfogadásáról

1152/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A Magyarországi Baptista Egyház beruházásaihoz szükséges támogatásról és egyéb kormányzati feladatokról

1153/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium fejlesztéséről

1154/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium komplex fejlesztéséről

1155/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A szentlőrinci tanuszoda építéséről

1156/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A váci Piarista Gimnázium és Kollégium homlokzatának felújításáról

1157/2022. (III. 21.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

1158/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

1159/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00082 azonosító számú (“Zala Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című) és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00094 azonosító számú (“Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

1160/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00045 azonosító számú (“Natura 2000 jelölő füves élőhelyek és a természetvédelmi céllal művelt szántók kezelése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

1161/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosító számú (“Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem több helyszínén” című) projekt költségnövekmény-igényének támogatásáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

1162/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A KEHOP-1.6.0 felhívás keretében nevesített, “Logisztikai raktárcsarnok építése – II.” című projekt indikatív támogatási keretösszegének módosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

1163/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2015-00009 azonosító számú (“Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

1164/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A kiemelt társadalmi igényen alapuló IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú (“Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című) projekt támogatási összegének növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

1165/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, “Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

1166/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A 2022. évi fejlesztéspolitikai pénzügyi célokról, továbbá a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról

1167/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1128/2018. (III. 19.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről és módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 55. szám
2022. március 22.

113/2022. (III. 22.) Korm. rendelet
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatos egyes veszélyhelyzeti szabályokról

114/2022. (III. 22.) Korm. rendelet
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól szóló 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

115/2022. (III. 22.) Korm. rendelet
Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert tanulók érettségi vizsgára bocsátásának rendkívüli szabályairól

116/2022. (III. 22.) Korm. rendelet
Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

117/2022. (III. 22.) Korm. rendelet
A köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult, tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról

118/2022. (III. 22.) Korm. rendelet
A támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról

8/2022. (III. 22.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről

1168/2022. (III. 22.) Korm. határozat
Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezéséhez kapcsolódó támogatás biztosításáról

1169/2022. (III. 22.) Korm. határozat
A hazai és a határon túli hátrányos helyzetű településeken élők, illetve a fogyatékkal élők fizikai és lelki egészségének támogatásáról

1170/2022. (III. 22.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes gazdasági társaságok, a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány, valamint a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma számára előirányzat-átcsoportosítással történő források nyújtásáról

1171/2022. (III. 22.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonban álló vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

1172/2022. (III. 22.) Korm. határozat
A Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósításáról

1173/2022. (III. 22.) Korm. határozat
A boconádi Szeleczky-kastély felújításához szükséges forrás biztosításáról

1174/2022. (III. 22.) Korm. határozat
Nyírmada város közigazgatási területén található földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

1175/2022. (III. 22.) Korm. határozat
A KEHOP-2.1.11-21 azonosító jelű, “Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” című felhívásra benyújtott, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról és az ehhez szükséges többlet-kötelezettségvállalás engedélyezéséről

1176/2022. (III. 22.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

11/2022. (III. 22.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Sierra Leone-i Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 56. szám
2022. március 23.

119/2022. (III. 23.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével, valamint az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

4/2022. (III. 23.) AB határozat
A Kúria Kvk.VI.39.234/2022/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

1177/2022. (III. 23.) Korm. határozat
A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

1178/2022. (III. 23.) Korm. határozat
Egyes köznevelési és sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről

1179/2022. (III. 23.) Korm. határozat
Az ideiglenes védelemre jogosult, tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelése-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges forrásbiztosításról

1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

1181/2022. (III. 23.) Korm. határozat
A Magyar Falu Programhoz kapcsolódó unitárius parókia és gyülekezeti terem felújításához szükséges forrás biztosításáról

1182/2022. (III. 23.) Korm. határozat
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből finanszírozott, „A dunai hajóút kitűzési rendszer fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

12/2022. (III. 23.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között, a közúti infrastruktúra-fejlesztési kapcsolatok területén való együttműködésről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 57. szám
2022. március 25.

11/2022. (III. 25.) AM rendelet
A dohányágazat működéséhez és a COVID–19 világjárvány ágazatra gyakorolt gazdasági negatívumainak az ellentételezéséhez nyújtott támogatásról

12/2022. (III. 25.) AM rendelet
A tenyészkoca tartása után igénybe vehető jövedelempótló támogatás részletes feltételeiről

4/2022. (III. 25.) BM rendelet
Egyes belügyminiszteri rendeletek humánigazgatási és egyéb belügyi tárgyú módosításáról

4/2022. (III. 25.) KKM rendelet
A külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 58. szám
2022. március 28.

120/2022. (III. 28.) Korm. rendelet
A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

121/2022. (III. 28.) Korm. rendelet
Az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól

122/2022. (III. 28.) Korm. rendelet
Tulajdonszerzési korlátozás alóli felmentésről

123/2022. (III. 28.) Korm. rendelet
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

124/2022. (III. 28.) Korm. rendelet
Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet, továbbá a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

125/2022. (III. 28.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

126/2022. (III. 28.) Korm. rendelet
Az Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a magyar vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes szabályairól szóló 733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

5/2022. (III. 28.) MvM rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, továbbá a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosításáról

2/2022. (III. 28.) PM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek új fejezeti kezelésű előirányzat és uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok miatti módosításáról

Knk.II.39.058/2022/8. számú végzés
A Kúria végzése

1183/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

1184/2022. (III. 28.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, valamint e megállapodásnak a Man-szigetre, a Guernsey-i és Jersey-i Bailiwick-ekre, Gibraltárra, a Turks- és Caicos-szigetekre, valamint Bermudára történő kiterjesztéséről szóló, Budapesten, 1991. október 25-én és november 7-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között létrejött jegyzékváltás megszűnéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

1185/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

1186/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A NEXT Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna 2021-2027 Program elfogadásáról

1187/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A Stipendium Hungaricum program keretében a „Students at Risk” alprogram bevezetéséről és az ehhez szükséges finanszírozás biztosításáról

1188/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok átmeneti helyzetének rendezéséről

1189/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ projekt megvalósításának jóváhagyásáról

1190/2022. (III. 28.) Korm. határozat
Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

1191/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program céljaival összhangban a Mikepércsi Református Egyházközség Élő Forrás Kútja Idősek Otthona felújításának és fejlesztésének II. üteme érdekében szükséges forrás biztosításáról

1192/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház “A” és “B” épületek homlokzati korlát és árnyékoló rendszerének kialakításáról

1193/2022. (III. 28.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes átadásáról

1194/2022. (III. 28.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonban álló vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1357/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban meghatározott hasznosítási cél módosításáról

1195/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A csornai sportcsarnok beruházás megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

1196/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A ráckevei Nagyboldogasszony szerb ortodox templom felújításával kapcsolatos intézkedésekről

1197/2022. (III. 28.) Korm. határozat
Egyes helyi önkormányzatok támogatásáról

1198/2022. (III. 28.) Korm. határozat
Egyes községi önkormányzatok beruházásainak támogatásáról

1199/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében megvalósuló Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása elnevezésű projekthez kapcsolódó szakmai tartalom módosításáról

1200/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A Kulcsi Fekete István Általános Iskola fejlesztéséről

1201/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A Miskolci Szakképzési Centrum Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola komplex fejlesztéséről

1202/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A nyírbátori Báthori István Múzeum felújításáról

1203/2022. (III. 28.) Korm. határozat
Az ÓAM ÓZDI ACÉLMÜVEK Korlátolt Felelősségű Társaság barnamezős területeinek kiemelt társadalmi igényeken alapuló és munkahelyteremtést támogató beruházás keretében történő hasznosításáról szóló 1217/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról

1204/2022. (III. 28.) Korm. határozat
Sé község önkormányzati beruházásának támogatásáról

1205/2022. (III. 28.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00060 azonosító számú (“Szociális lakhatási lehetőségek javítása Kunágota településen” című) projekt támogatásának növeléséről

1206/2022. (III. 28.) Korm. határozat
Egyes EFOP 4.1.2-17 uniós projektekben megvalósuló beruházások befejezéséhez szükséges pótmunkáinak támogatásáról

1207/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosító számú (“Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 59. szám
2022. március 30.

127/2022. (III. 30.) Korm. rendelet
Az iskolaszövetkezetek, a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetei számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról

3/2022. (III. 30.) MEKH rendelet
A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet és a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet módosításáról

6/2022. (III. 30.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésével kapcsolatos módosításáról

13/2022. (III. 30.) AM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2022. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

14/2022. (III. 30.) AM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

15/2022. (III. 30.) AM rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosításáról

6/2022. (III. 30.) HM rendelet
Az állami célú légiközlekedés repülőhajózó, ejtőernyős és földi gyakorló berendezés oktató szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeinek és képzéseinek szabályairól

3/2022. (III. 30.) PM rendelet
A pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 10/2020. (X. 21.) PM rendelet, valamint a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 21/2021. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról

Köf.5044/2021/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata?

Köf.5047/2021/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata?

84/2022. (III. 30.) KE határozat
A bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

85/2022. (III. 30.) KE határozat
Bírói felmentésről

86/2022. (III. 30.) KE határozat
Bírói felmentésről

87/2022. (III. 30.) KE határozat
Bírói felmentésről

88/2022. (III. 30.) KE határozat
Bírói felmentésről

89/2022. (III. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről

1208/2022. (III. 30.) Korm. határozat
Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

1209/2022. (III. 30.) Korm. határozat
A Kelenföldi Duna-parti Sétány megvalósítását célzó kormányzati intézkedésekről

1210/2022. (III. 30.) Korm. határozat
A ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet járóbeteg-szakellátásának fejlesztése keretében új szakrendelői épület kialakításának megvalósításáról

13/2022. (III. 30.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 60. szám
2022. március 31.

5/2022. (III. 31.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek rendvédelmi tisztjelöltjeiről és a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyról

10/2022. (III. 31.) EMMI rendelet
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

10/2022. (III. 31.) ITM rendelet
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet és a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

11/2022. (III. 31.) ITM rendelet
A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról

90/2022. (III. 31.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról

91/2022. (III. 31.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 61. szám
2022. április 4.

128/2022. (IV. 4.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

6/2022. (IV. 4.) IM rendelet
Egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

7/2022. (IV. 4.) IM rendelet
A szerkezetátalakítási szakértő bírósági kirendelése és kirendelése megszüntetésének részletes szabályairól

8/2022. (IV. 4.) IM rendelet
A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

9/2022. (IV. 4.) IM rendelet
A természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet módosításáról

2/2022. PJE határozat
A bérleti jogviszonynak a bérbeadó vagyonkezelő által felmondással történt megszűnését követően a felmondás érvényességének, jogellenességének tárgyában

Köf.5.049/2021/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

Köf.5.050/2021/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

Köf.5.051/2021/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

Köf.5052/2021/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

92/2022. (IV. 4.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

93/2022. (IV. 4.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

94/2022. (IV. 4.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

95/2022. (IV. 4.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

1/2022. (IV. 4.) NVTNM határozat
Az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIII. törvény 15. §-a, valamint 2. melléklete hatálybalépése napjának megállapításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 62. szám
2022. április 5.

129/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

130/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet
Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

131/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

132/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet
Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

1211/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
Egyes családpolitikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról

1212/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1666/2019. (XI. 28.) Korm. határozattal közzétett Megállapodás módosításával kapcsolatos feladatokról

1213/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás engedélyezési eljárása során felmerült települési igények megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról

1214/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
Fejezeti előirányzat címének módosításáról

1215/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
A Külügyi és Külgazdasági Intézet és a Magyar Diplomáciai Akadémia épülete felújításának megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
A Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról

1217/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
A Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzéséről

1218/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
A Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark részeként szabadtéri atlétikai edzőpályák és kapcsolódó létesítményei megvalósításáról

1219/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
A Hajdúnánás város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1536/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat módosításáról

1220/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
A Sajópetri község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

1221/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
Az URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével kapcsolatos intézkedésekről

1222/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
A KEHOP-1.4.0 felhívás keretében nevesített, “Árvízi biztonság növelése a Dél-Duna területén” című projekt indikatív támogatási keretösszegének módosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról