Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által készített öntesztek tanulmányozásával, kitöltésével egy adott szervezetek vezetői teljes értékű önértékelő, hiányosságokat kiszűrő eszközt kapnak a kezükbe ahhoz, hogy megtegyék a szükséges lépéseket az átlátható, törvényes működéshez.  A törvény most a civil szervezetek is bevonta az ellenőrzés körébe.

Az Állami Számvevőszék új, törvényszabta feladata, hogy törvényességi szempontok alapján értékelje a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek jogszabályban meghatározott körét.

A most elkészített öntesztek egyrészről az alapítványok, közalapítványok és egyesületek vezetőinek, vezető testületeinek, másrészről a köznevelési és szociális humánszolgáltatást nyújtó intézmények, szolgáltatók államháztartáson kívüli fenntartóinak adnak teljes körű támogatást ahhoz, hogy felmérjék, önmaguk ellenőrizhessék a szervezeteik (köz)feladatellátásának szabályozott és szabályszerű működését és az ezzel összefüggő közpénzfelhasználás szabályosságát. Az önteszt azokat a civil szervezeteket is támogatja, amelyek eddig még nem kaptak költségvetési támogatást.

A felelős vezetőknek a jogszabályi előírások adta keretben figyelembe véve a szervezet sajátosságait, valamint – az Alaptörvényben alapértékként rögzített – a közpénzek átláthatóságát és a közélet tisztaságát szem előtt tartva kell vezetniük a szervezeteiket. Az Állami Számvevőszék az öntesztekkel gyakorlatias eszközt ad a kezükbe a felelős vezetői magatartás megvalósításához, hiszen az öntesztek kitöltésével egyenként, de egyben összképet is kapnak a szervezetük jogszabályok szerinti működésének és gazdálkodásának állapotáról.

Az öntesztekben megfogalmazott kérdések a szervezetek szabályszerű gazdálkodását értékelő lényegesebb, általános érvényű területeket fedik le, fókuszálva a számviteli, beszámolási és a közpénzek nyilvántartási feladatainak érvényesítésére. A kérdések minden esetben a 2022. január 1-jén hatályos szabályozásokra vonatkoznak, és aki kitölti őket, az ellenőrzésig esetleg még bekövetkezett változások értelmezésére és érvényesítésére is figyelni tud.

Az öntesztek tanulmányozása, kitöltése önkéntes lehetőség, olyan támogatás, amellyel élni nyilvánvaló érdeke a törvényes működés iránt elkötelezett vezetőknek. Ezt követően pedig még ráadásul külön képzési formában is módot nyújt az ÁSZ a felkészültség további erősítésére.

Az alapítványok, közalapítványok és egyesületekre vonatkozó önteszt ITT érhető el.

A köznevelési és szociális humánszolgáltatást nyújtó intézmények, szolgáltatók államháztartáson kívüli fenntartói számára készült önteszt pedig ITT érhető el.