A világ egyik legrangosabb, nemzetközi világűrjoggal foglalkozó perbeszédversenyének európai fordulóján kitűnően teljesített a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának csapata. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a nemzetköziesítésre, a gyakorlatorientált oktatásra és a tehetséggondozásra, a karon a közeljövőben világűrjogi kurzus indítását is tervezik.

A Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition elnevezésű nemzetközi világűrjogi perbeszédversenyt 1992-ben hívták életre, európai regionális fordulójának 2010-ben a győri intézmény jogi kara adott otthont. Az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjának támogatásával a Széchenyi István Egyetem hallgatói az elmúlt négy évben folyamatosan és sikeresen szerepelnek a versenyen. Az idén a Hontvári Tamás, Szabó Orsolya Eszter és Varga Anna Mercédesz alkotta csapat képviselte a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kart. Az európai forduló házigazdája a Bécsi Egyetem volt, a verseny két fiktív állam vitáját szimulálta a hágai Nemzetközi Bíróság előtt egy műhold sikertelen fizikai birtokbavételével, és az ebből adódó súlyos károkozással kapcsolatban.

„Ez a megmérettetés kitűnő lehetőséget teremt a hallgatóknak, hogy elmélyüljenek a nemzetközi jogban és a világűrjogban, fejlesszék írásbeli, szóbeli és prezentációs készségeiket, valamint idegennyelv-tudásukat. Az intézménynek pedig nagyon jó visszajelzés, hogy hol tart a képzésünk nemzetközi viszonylatban, mindemellett értékes külföldi szakmai kapcsolatok teremtésére is módot ad a verseny”

– mondta el prof. dr. Sulyok Gábor, a győri jogi kar egyetemi tanára, a fiatalok felkészítésének vezetője.

A csapat angol nyelven, egyenként mintegy hetven oldal terjedelemben elkészítette a két állam írásbeli beadványát, melynek szövegezése a Nemzetközi Bírósághoz benyújtott tényleges periratok formáját és tartalmát követte.

Ezt követően a szóbeli fordulón adták elő a résztvevők a két állam perbeszédét, kétszer felperesi, kétszer alperesi pozícióban.

A zsűrik kiemelték a győri csapat felkészültségét, az érvelés strukturáltságát és koherenciáját, a kérdésekre adott válaszok pontosságát, az ellenérvek helyességét, az időgazdálkodást, valamint az angol nyelvtudást.

A győri hallgatói csapat: Szabó Orsolya Eszter, Hontvári Tamás és Varga Anna Mercédesz. – Forrás: Széchenyi István Egyetem

„Nem volt kérdés, hogy részt veszek a programon, hiszen ez egy hatalmas lehetőség, amiből rengeteget lehet tanulni, illetve a jogi szaknyelvi idegennyelv-tudásomat is csiszolhattam. A komplex feladat megoldásához számos jogszabály és nemzetközi egyezmény ismeretére volt szükség” – mondta el Szabó Orsolya Eszter, aki a nemzetközi jog iránt érdeklődik, ezért az Erasmus program keretében korábban Grazban tanult, jelenleg pedig a nürnbergi bnt Rechtsanwaltsgesellschaft ügyvédi irodánál tölti gyakorlatát. „A felkészülést az őszi félév elején kezdtük, sokszor hajnalokig, még a vizsgaidőszakban is keményen dolgoztunk a versenyfeladatunkon. Nagy köszönettel tartozunk tanárainknak, akik rengeteget segítettek a felkészülésben” – tette hozzá Varga Anna Mercédesz, aki az előző félévben szintén az Erasmus program keretében, angol nyelven tanult Grazban.

„Mivel nagyon érdekel ez a terület, nyáron részt vettem egy nemzetközi világűrjogi kurzuson is. Az űrszektor az elmúlt tíz évben hatalmas fejlődésen ment keresztül, és ez a jövőben csak fokozódni fog. Míg korábban jobbára csak államok végeztek űrkutatást, napjainkban a magánszektor szerepe egyre nagyobb, a profitorientált szemlélet pedig az innovációk robbanásszerű növekedését is magával hozta. Kézenfekvő tehát, hogy a területet jogilag is megfelelően szabályozni kell” – világította meg Hontvári Tamás, akinek az idegennyelvű részvétel nem jelentett problémát, hiszen első diplomáját Angliában szerezte.

Prof. dr. Sulyok Gábor kérdésünkre kifejtette, a győri kar célja, hogy felkészült, nemzetközi szinten is értékes diplomával rendelkező jogászokat bocsásson ki az intézményből.

„A közeljövőben tervezünk elindítani egy olyan világűrjogi kurzust, amely ebbe az egyre fontosabbá váló jogterületbe nyújt bevezetést. Közvetve a kurzus a tehetséggondozást, hallgatóink sikerességét is szolgálja, és idővel akár a világdöntőbe való kijutáshoz is hozzásegítheti indulóinkat”

– tette hozzá a professzor. Kiemelte, a győri Széchenyi István Egyetem két jogi és két műszaki tantárggyal is részt vesz az országos űrképzési program keretében megvalósuló, az űrszektorhoz, az űrkutatáshoz köthető szakirányú továbbképzésben, amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium fog össze. Mint mondta, az űrképzésben való győri részvétel új távlatokat nyit meg az intézmény és a hallgatók előtt.

A győri csapat felkészülését a Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék oktatói, prof. dr. Sulyok Gábor egyetemi tanár, dr. Ganczer Mónika, egyetemi docens, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, dr. Kecskés Gábor egyetemi docens, Barták Áron Soma és Takó Dalma doktoranduszok támogatták.