MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 92. szám
2022. június 2.

20/2022. (VI. 2.) MNB rendelet
A Békésy György ezüst emlékérme kibocsátásáról

21/2022. (VI. 2.) MNB rendelet
A Békésy György rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

10/2022. (VI. 2.) AB határozat
A Kúria Knk.I.40.792/2021/10. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

11/2022. (VI. 2.) AB határozat
A Kúria Knk.I.40.793/2021/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

12/2022. (VI. 2.) AB határozat
A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalom kimondásáról

13/2022. (VI. 2.) AB határozat
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (2) bekezdés 3. pontjából fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint a Debreceni Törvényszék 104.K.700.268/2021/5. számú ítélete megsemmisítéséről

Knk.I.39.469/2022/2. számú végzés
A Kúria népszavazási ügyben hozott végzése

Knk.I.39.470/2022/2. számú végzés
A Kúria népszavazási ügyben hozott végzése

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 93. szám
2022. június 4.

197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet
Az extraprofit adókról

198/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének a magyar állam felügyelete alá vonásáról

1/2022. (VI. 4.) ME rendelet
A miniszterelnök-helyettes kijelöléséről

1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat
A Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről

27/2022. (VI. 4.) ME határozat
A Magyar-Egyiptomi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről

28/2022. (VI. 4.) ME határozat
A Nemzeti Információs Központ főigazgatójának felmentéséről és új főigazgató kinevezéséről

29/2022. (VI. 4.) ME határozat
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának felmentéséről és új főigazgató kinevezéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 94. szám
2022. június 7.

199/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

200/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet
A nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról

201/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet
A Ráckevei-Soroksári Duna-ág revitalizációja projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

202/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

7/2022. (VI. 7.) KKM rendelet
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/S. §-a szerinti országok megjelöléséről

8/2022. (VI. 7.) KKM rendelet
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74/J. § (2) bekezdése szerinti országok megjelöléséről

9/2022. (VI. 7.) KKM rendelet
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 5. § (7) bekezdése szerinti országok megjelöléséről

1282/2022. (VI. 7.) Korm. határozat
A 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI A Szlovénia-Magyarország 2021-2027 Program elfogadásáról

1283/2022. (VI. 7.) Korm. határozat
A kormányzati egyeztetések koordinálásáért, valamint az Országos Beruházás Monitoring rendszer működtetéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1284/2022. (VI. 7.) Korm. határozat
A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása eredményének megfelelően megillető támogatás mértékének meghatározásáról, valamint a támogatást szolgáló előirányzatok közötti átcsoportosításról

1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat
A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról

1286/2022. (VI. 7.) Korm. határozat
A Szeged-Szabadka vasútvonalon a határforgalom-ellenőrzés végrehajtása érdekében kialakítandó ideiglenes infrastruktúra megteremtéséhez szükséges forrás biztosításáról

1287/2022. (VI. 7.) Korm. határozat
A VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

1288/2022. (VI. 7.) Korm. határozat
Egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program VP5-8.4.1-16 azonosító jelű, Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása című, valamint a VP5-8.5.1-17 azonosító jelű, Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások című felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról

1289/2022. (VI. 7.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a San Marino Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

30/2022. (VI. 7.) ME határozat
A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény hatálybalépéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 95. szám
2022. június 8.

2022. évi VI. törvény
Szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról

203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet
A 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról

17/2022. (VI. 8.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

18/2022. (VI. 8.) OGY határozat
Akopjan Nikogosz nemzetiségi szószóló mentelmi ügyében

19/2022. (VI. 8.) OGY határozat
Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

20/2022. (VI. 8.) OGY határozat
Tordai Bence országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 96. szám
2022. június 11.

204/2022. (VI. 11.) Korm. rendelet
A biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról

22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet
A hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról

A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

1290/2022. (VI. 11.) Korm. határozat
Fejezetrendi, valamint címrendi kiegészítésről

1291/2022. (VI. 11.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2022. márciusi-áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

1292/2022. (VI. 11.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, valamint a 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2022. márciusi-áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

1293/2022. (VI. 11.) Korm. határozat
A befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

31/2022. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

32/2022. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

33/2022. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

34/2022. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

35/2022. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

36/2022. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

37/2022. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

38/2022. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat módosításáról

39/2022. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

40/2022. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat módosításáról

41/2022. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

42/2022. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat módosításáról

43/2022. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

44/2022. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

45/2022. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

46/2022. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

47/2022. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

48/2022. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

49/2022. (VI. 11.) ME határozat
Kormánymegbízottak kinevezéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 97. szám
2022. június 14.

205/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

206/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet
A politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

207/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya alá tartozó árvák kiegészítő támogatásával és a kiegészítő hozzátartozói támogatás megállapításához kapcsolódó kiegészítő eljárási rendelkezésekről

208/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet
A szülői felelősséget érintő nemzetközi ügyekben közreműködő központi hatóságok feladatainak ellátásáról

209/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet
Egyes atomenergetikai tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

210/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet
A sajtótermékek terjesztésének veszélyhelyzeti szabályairól

211/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

4/2022. (VI. 14.) MEKH rendelet
A végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

21/2022. (VI. 14.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

22/2022. (VI. 14.) OGY határozat
Az Országgyűlés alelnökeinek, a törvényalkotásért felelős alelnökének, valamint jegyzőinek megválasztásáról szóló 9/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

194/2022. (VI. 14.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról

1294/2022. (VI. 14.) Korm. határozat
Az ukrajnai válsággal összefüggő csapatmozgásokról és egyes kapcsolódó feladatokról szóló 1120/2022. (III. 7.) Korm. határozat módosításáról

1295/2022. (VI. 14.) Korm. határozat
A Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) megnevezésű központi kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről

50/2022. (VI. 14.) ME határozat
A Vasúti Igazgatási Szerv vezetőjének kinevezéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 98. szám
2022. június 15.

212/2022. (VI. 15.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 99. szám
2022. június 17.

213/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet
A hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

214/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról

215/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet
A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet
Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról

217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról

218/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet
A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

219/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet
A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

220/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet
A Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság “végelszámolás alatt” vállalkozásrészének átruházásával megvalósuló összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

1296/2022. (VI. 17.) Korm. határozat
A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

1297/2022. (VI. 17.) Korm. határozat
A roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 100. szám
2022. június 17.

2022. évi VII. törvény
Egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról

23/2022. (VI. 17.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet és a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 101. szám
2022. június 20.

5/2022. (VI. 20.) MEKH rendelet
A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

4/2022. (VI. 20.) NMHH rendelet
Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

8/2022. (VI. 20.) MK rendelet
A hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről

9/2022. (VI. 20.) MK rendelet
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet módosításáról

2/2022. (VI. 20.) GFM rendelet
A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

23/2022. (VI. 20.) OGY határozat
Az Állami Számvevőszék elnökét jelölő eseti bizottság létrehozásáról

195/2022. (VI. 20.) KE határozat
Bírói felmentésről

196/2022. (VI. 20.) KE határozat
Bírák kinevezéséről

1298/2022. (VI. 20.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 102. szám
2022. június 21.

221/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

222/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet
A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

223/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet
A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

18/2022. (VI. 21.) BM rendelet
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

24/2022. (VI. 21.) OGY határozat
A globális minimumadó bevezetésére vonatkozó európai uniós irányelv elfogadásának elutasításáról

1299/2022. (VI. 21.) Korm. határozat
Egyes helyi önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról

1300/2022. (VI. 21.) Korm. határozat
A 2021. évi LXVI. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága (UNEP/AEWA Titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5–9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról

1301/2022. (VI. 21.) Korm. határozat
Az Európai Beruházási Bank Kormányzótanácsában Magyarországot képviselő kormányzó kijelöléséről