Az Országgyűlés üléseiről való tudósítás az Alaptörvényből következő alapjog, ez a jogosultság ugyanakkor az Országgyűlés rendjére, rendeltetésszerű működésére tekintettel korlátozható – szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1442/2021. számú, alkotmányjogi panaszt elutasító határozatában. 

Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria támadott végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt.

Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó mint felperes az alperesi sajtóirodához fordult azzal a kéréssel, hogy két újságírója számára sajtóbelépőt biztosítsanak az Országházba, továbbá videó- és hangfelvétel készítéséhez kért engedélyt az ülésterem körüli folyosón. Az alperes válaszában tájékoztatta a felperest arról, hogy napi belépőt csak az érvényben lévő szabályzat szerint tudnak biztosítani, egyéb helyszínen nem. A felperes kereseti kérelmében a tájékoztatás hatályon kívül helyezését kérte, valamint a 4/2019. számú házelnöki rendelkezés megsemmisítését.

Az elsőfokú bíróság a keresetlevelet visszautasította, melyet a másodfokú bíróság helybenhagyott, a Kúria pedig hatályában fenntartott. A Kúria az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatára alapítva arra a következtetésre jutott, hogy sem a szankcionált parlamenti képviselők, sem a kitiltott újságírók nem jogosultak arra, hogy parlamenten kívüli, azaz bírói jogvédelmet élvezzenek. Az indítványozó álláspontja szerint a felülvizsgálati döntés érvelése önkényes, és indokolatlanul vonja meg az indítványozótól a bírói út lehetőségét, ezért sérti az Alaptörvény tisztességes eljáráshoz való jogát és diszkrimináció tilalmába ütközik.

Az Alkotmánybíróság határozatában kifejtette, hogy az alkotmánybírósági gyakorlatnak megfelelően

az Országgyűlés fegyelmi döntései nem minősülnek sem bírósági, sem hatósági, sem közigazgatási döntésnek. Az ilyen döntésekkel szembeni jogorvoslat hiánya önmagában nem eredményez alaptörvény-ellenes helyzetet.

Az Alkotmánybíróság azt is hangsúlyozta, hogy

az Országgyűlés üléseiről való tudósítás az Alaptörvényből következő alapjog, ez a jogosultság ugyanakkor az Országgyűlés rendjére, rendeltetésszerű működésére tekintettel korlátozható.

Az Alkotmánybíróság a vizsgálata során nem állapította meg a kúriai végzés alaptörvény-ellenességét, ezért az alkotmányjogi panaszt elutasította.