MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 142. szám
2022. szeptember 1.

327/2022. (IX. 1.) Korm. rendelet
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

328/2022. (IX. 1.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

1/2022. (IX. 1.) KIM rendelet
Egyes kormányalakítással összefüggő, a kultúráért és innovációért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

1420/2022. (IX. 1.) Korm. határozat
A Népművészet Mestere díj 2022. évi adományozásáról

1421/2022. (IX. 1.) Korm. határozat
Az Ukrajna részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

1422/2022. (IX. 1.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap egyes előirányzatai közötti, a nagyértékű gyógyszerfinanszírozással összefüggő átcsoportosításokról

1423/2022. (IX. 1.) Korm. határozat
A központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

67/2022. (IX. 1.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között létrehozandó Övezet és Út Kormányközi Együttműködési Bizottság létrehozásáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

68/2022. (IX. 1.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről

69/2022. (IX. 1.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

70/2022. (IX. 1.) ME határozat
Főiskolai tanárok kinevezéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 143. szám
2022. szeptember 5.

329/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

330/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet
A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról

331/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet
A Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről szóló 204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

332/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet
A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

32/2022. (IX. 5.) MNB rendelet
A ‘Hunyadi János aranyforintja’ arany emlékérme kibocsátásáról

33/2022. (IX. 5.) MNB rendelet
A szélfelirattal ellátott ‘Hunyadi János aranyforintja’ arany emlékérme kibocsátásáról

34/2022. (IX. 5.) MNB rendelet
A ‘Hunyadi János aranyforintja’ rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

262/2022. (IX. 5.) KE határozat
Közigazgatási államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és közigazgatási államtitkár kinevezéséről

263/2022. (IX. 5.) KE határozat
Rektori megbízás alóli felmentésről és rektori megbízásról

264/2022. (IX. 5.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésekről

1424/2022. (IX. 5.) Korm. határozat
Az európai uniós források lebonyolítását érintő jogellenességek és szabálytalanságok megelőzése, felderítése és kijavítása érdekében működő független hatóság felállításával összefüggő feladatokról

1425/2022. (IX. 5.) Korm. határozat
A közbeszerzések hatékonyságát és költséghatékonyságát értékelő teljesítménymérési keretrendszer kidolgozásáról

1426/2022. (IX. 5.) Korm. határozat
A vallási turizmussal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról

1427/2022. (IX. 5.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatok módosításáról

1428/2022. (IX. 5.) Korm. határozat
Egyes helyi önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról

71/2022. (IX. 5.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

72/2022. (IX. 5.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről

73/2022. (IX. 5.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 144. szám
2022. szeptember 6.

333/2022. (IX. 6.) Korm. rendelet
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

334/2022. (IX. 6.) Korm. rendelet
A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

335/2022. (IX. 6.) Korm. rendelet
A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról

265/2022. (IX. 6.) KE határozat
Államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

1429/2022. (IX. 6.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2018-00122 azonosító számú, ‘Másolat-Méhtelek község szegregátumaiban élő személyek lakhatási feltételeinek fejlesztése’ című projekt támogatásának növeléséről

1430/2022. (IX. 6.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program ‘A COVID-19-világjárványt követő zöld és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítéséről szóló 6. prioritás (REACT-EU)’ terhére átforgatásra kerülő projektek technikai módosításáról, valamint a kapcsolódó egyes Korm. határozatok módosításáról

1431/2022. (IX. 6.) Korm. határozat
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 azonosító számú, ‘Legeltetési infrastruktúra átfogó fejlesztése a Káli-medence és a Kis-Balaton térségében a természetvédelmi célú területkezelés biztosítása érdekében’ című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

1432/2022. (IX. 6.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00053 azonosító számú, ‘Telep program Nagydobos településen – infrastruktúra fejlesztéssel’ című projekt támogatásának növeléséről

1433/2022. (IX. 6.) Korm. határozat
A Svájci Szövetségi Tanács és Magyarország Kormánya között létrejött, az Európai Unió kiválasztott tagállamai számára az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését célzó Svájci Hozzájárulás II. időszak végrehajtásáról szóló keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 145. szám
2022. szeptember 7.

336/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet
A biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló 204/2022. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

337/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet
A Védelmi Igazgatási Hivatalról

338/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet
Az országos közutakkal és műtárgyaikkal kapcsolatos kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jogra vonatkozó részletes szabályokról

339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

340/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet
Az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

341/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

1434/2022. (IX. 7.) Korm. határozat
A Védelmi Igazgatási Hivatal létrehozásával összefüggő egyes költségvetési intézkedésekről

1435/2022. (IX. 7.) Korm. határozat
A vasúti személyszállítás járműállományának korszerűsítésével összefüggő feladatokról

1436/2022. (IX. 7.) Korm. határozat
Az állami repülések céljára szolgáló pápai repülőtér fejlesztések végrehajtása kapcsán az érintett vasúti szakasz elbontásához szükséges források biztosításáról

1437/2022. (IX. 7.) Korm. határozat
Az Országos Polgárőr Szövetség tagegyesületei állományának határőrizeti feladatokba történő fokozottabb bevonásáról és az azzal összefüggő források biztosításáról szóló 1036/2022. (II. 2.) Korm. határozat módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 146. szám
2022. szeptember 9.

342/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet
Egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

343/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet
A Magyarország energiabiztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről

344/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről

345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet
A családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér-beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

346/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet
A társasházzá alakuló tulajdonközösségre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

347/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvénnyel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 293/2022. (VIII. 9.) Korm. rendeletnek a napkollektorok és napelemes rendszerek társasházi felhelyezésének további egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

348/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a vállalkozások folyamatos energiaellátásának biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

266/2022. (IX. 9.) KE határozat
Bírák felmentéséről

267/2022. (IX. 9.) KE határozat
Bírák kinevezéséről

268/2022. (IX. 9.) KE határozat
Bírói felmentésről

1438/2022. (IX. 9.) Korm. határozat
A központi költségvetési szervek földgáz-beszerzésével összefüggő további kötelezettségvállalásairól

1439/2022. (IX. 9.) Korm. határozat
Egyes sportcélú és infrastruktúrafejlesztési kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 147. szám
2022. szeptember 12.

349/2022. (IX. 12.) Korm. rendelet
A különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

350/2022. (IX. 12.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek módosításáról

29/2022. (IX. 12.) BM rendelet
A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet módosításáról

30/2022. (IX. 12.) BM rendelet
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

11/2022. (IX. 12.) KKM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendeletnek a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

1440/2022. (IX. 12.) Korm. határozat
A 2023. évi pápalátogatás előkészítése és lebonyolítása kormányzati felelősének kijelöléséről

74/2022. (IX. 12.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között létrehozandó Övezet és Út Kormányközi Együttműködési Bizottság létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 148. szám
2022. szeptember 13.

351/2022. (IX. 13.) Korm. rendelet
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

352/2022. (IX. 13.) Korm. rendelet
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

18/2022. (IX. 13.) TIM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

1441/2022. (IX. 13.) Korm. határozat
Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022. évi CEF2 Katonai mobilitás második pályázati kiírására történő benyújtásáról

1442/2022. (IX. 13.) Korm. határozat
Magyarország nem önálló képviseletének megszüntetéséhez, illetve megnyitásához szükséges elvi jóváhagyásról

1443/2022. (IX. 13.) Korm. határozat
A XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

75/2022. (IX. 13.) ME határozat
A Magyar-Jordán Gazdasági Vegyes Bizottság magyar társelnökének felmentéséről és kinevezéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 149. szám
2022. szeptember 14.

31/2022. (IX. 14.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2023. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

269/2022. (IX. 14.) KE határozat
Dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről

270/2022. (IX. 14.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

271/2022. (IX. 14.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

272/2022. (IX. 14.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

76/2022. (IX. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 150. szám
2022. szeptember 15.

35/2022. (IX. 15.) MNB rendelet
A kötelező tartalékráta mértékéről

36/2022. (IX. 15.) MNB rendelet
A kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 151. szám
2022. szeptember 17.

28/2022. (IX. 17.) AM rendelet

A tömegtakarmány szállítási költségei után igénybe vehető támogatás
részletes feltételeiről

1/2022. (IX. 17.) ÉBM rendelet

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

6/2022. (IX. 17.) PM rendelet

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

1444/2022. (IX. 17.) Korm. határozat

A Montenegró részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról