Összesen 3.628 milliárd forint összértékben folytattak le közbeszerzési eljárásokat a magyarországi ajánlatkérők az idei év első kilenc hónapjában. Ez közel 1.200 milliárd forinttal haladja meg a 2021 azonos időszakára vonatkozó adatokat – a közbeszerzési piac összességét tekintve viszont már látni a megtorpanás jeleit. Bár korai még trendszerű változásról beszélni, az európai uniós forrásokkal kapcsolatos egyeztetések szempontjából pozitív fejlemény, hogy 2022 harmadik negyedévében már bizonyos mértékű csökkenés figyelhető meg az egyajánlatos közbeszerzési szerződések darabszámának vonatkozásában.

Összesen 5.896 db eredményes közbeszerzést folytattak le az év első kilenc hónapjában hazánkban az ajánlatkérők, ezek összértéke pedig elérte a 3.628 milliárd forintot. 2021 azonos időszakához képest az eljárások darabszámát tekintve kismértékű, míg az összérték viszonylatában közel 50%-os emelkedés volt tapasztalható a közbeszerzések terén.

A közbeszerzési piac – összességében nézve – egyelőre erős; az építési beruházások közbeszerzéseinek száma és értéke 2022 első három negyedévében összességében meghaladta a tavalyi év azonos időszakának adatát, ugyanakkor 2022 harmadik negyedévet tekintve az építési beruházások értékében már csökkenő tendencia volt megfigyelhető.

Csökkenésnek indult az egyajánlatos szerződések száma

Az európai uniós források lehívásával kapcsolatos egyeztetések egyik sarkalatos pontja az egyajánlatos eljárások számának csökkentése. A Közbeszerzési Hatóság már tavasszal – a Kormány által megfogalmazott célok és a vonatkozó kormányrendelet mentén – közzétett egy közleményt, melyben felhívta a közbeszerzési piac résztvevőinek figyelmét ennek fontosságára, és bejelentette, hogy a közbeszerzések hatékonyságának további javítása érdekében kiemelt figyelmet fordít az egyajánlatos közbeszerzések ellenőrzésére.

Az Európai Bizottság szerződésalapú módszertana szerint vizsgálva – tekintettel az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra – 2022 harmadik negyedévében már bizonyos mértékű csökkenés volt megfigyelhető az egyajánlatos szerződések darabszámát illetően, függetlenül attól, hogy mely beszerzési tárgyat vagy eljárásrendet (nemzeti vagy uniós) vesszük alapul.

„Az egyajánlatos közbeszerzési eljárások számának csökkentése érdekében azt javasoltuk az ajánlatkérőknek, hogy az eljárást megindító felhívásban írják elő a vonatkozó eredménytelenségi esetkör alkalmazását. Így amennyiben pusztán egyetlen ajánlat érkezik a felhívásukra, eredménytelenné kell nyilvánítaniuk az eljárást. A statisztikáink szerint az egyajánlatos közbeszerzések keretében megkötött szerződések darabszáma csökkenésnek indult augusztusban és szeptemberben. Bízunk benne, hogy ezek az adatok egy kedvező tendencia előjelei” – hívta fel a figyelmet Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke.

Egészséges verseny: átlagosan hat ajánlat érkezik be közbeszerzésenként

A közbeszerzési verseny intenzitását több mutatószámmal vizsgálja a Közbeszerzési Hatóság, ezek közül csupán az egyik az egyajánlatos eljárások aránya. Egy másik fontos indikátor a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások (HNT-k) alakulása, amelyek esetén a megindított eljárások darabszáma 2022 első három negyedévében csökkent a tavalyi évek azonos időszakaihoz képest, miközben a lezárult HNT-k szám- és értékaránya továbbra is alacsony szinten maradt a nemzeti eljárásrendben, hasonlóan, mint az uniós eljárásrend esetén, ahol csökkenő tendencia volt megfigyelhető a HNT-k szám- és értékarányaira vonatkozóan.

Nagyon fontos adat a közbeszerzési eljárásokban átlagosan beérkező ajánlatok száma, mely 2022 első három negyedévében 6,4 darab volt. Ez a mutató évek óta hasonlóan magas szinten áll, ami a hazai közbeszerzési piacon fennálló versenyhelyzetet jelzi.

Közel 1.800 milliárd forint értékben nyertek közbeszerzéseket kkv-k

“A magyar gazdaság gerincét foglalkoztatás szempontjából a kis-és középvállalkozások adják, emiatt kiemelten fontos, hogy a kkv-szektor jelentős szereplő legyen a közbeszerzési piacon” – hangsúlyozza a Közbeszerzési Hatóság. Ez a korábbi évekhez hasonlóan az idei első háromnegyedévben is megvalósult, hiszen összesen 4.986 közbeszerzési eljárást nyertek kkv-k (vagy kkv-kat is tartalmazó konzorciumok), összesen 1.784 milliárd forint értékben.

A Közbeszerzési Hatóság továbbra is kiemelt figyelmet biztosít a prevencióra, a jogszerűség biztosítására. Ennek részeként a Hatóság 2 munkanapon belül, előzetesen lektorálja az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a napi szerkesztésű magyar Közbeszerzési Értesítőben közzétett közbeszerzési hirdetményeket a jogszerűség biztosítása érdekében. Idén szeptember végéig a Hatóság összesen 21.333 db hirdetményt ellenőrzött, melyek közül 20.299 alkalommal küldött hiánypótlási felhívást, ami jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az ajánlatkérők hirdetményei jogszerű tartalommal jelenjenek meg.