Nem minősülnek héamentes egészségügyi ellátásnak azok a szolgáltatások, amelyek abból állnak, hogy ellenőrizzék a biztosított súlyos betegsége diagnózisának helyességét abból a célból, hogy a biztosított gyógyulása érdekében meghatározzák a legjobb egészségügyi ellátásokat és számára adott esetben gondoskodjanak külföldi gyógykezelés nyújtásáról – szögezi le az Európai Unió Bírósága a C-458/21. számú CIG Pannónia Életbiztosító ügyben hozott ítéletében.

Egy magyarországi biztosítótársaság több olyan egészség-, illetve életbiztosítási terméket értékesít, amelyek keretében vállalja, hogy a biztosított személy öt súlyos betegséggel (rák, by-pass beavatkozás, szívbillentyű problémák, idegsebészeti beavatkozás, élődonoros szerv- és szövetátültetés) való megbetegedésére tekintettel – meghatározott feltételekkel – külföldi gyógykezelést biztosít.

A külföldi gyógykezelés szolgáltatás igénybevételének előfeltétele, hogy a biztosított orvosi információit a biztosítási szolgáltatásra való jogosultságának megállapítása céljából egy, a biztosítóval szerződéses kapcsolatban álló spanyol vállalkozás orvosai felülvizsgálják (az IC szolgáltatás). A spanyol vállalkozás e szerződéses kapcsolat keretében ezen kívül a biztosított nevében az orvosi szolgáltatókkal időpontot egyeztet, az orvosi kezelést, a szállodai elhelyezést, az utazást megszervezi, ügyfélszolgálatot működtet, valamint az orvosi kezelés megfelelőségét ellenőrzi (az FBC szolgáltatás).

A biztosító és a spanyol vállalkozás által megkötött együttműködési szerződés szerint a biztosító minden egyes biztosított személy tekintetében a vállalkozás által nyújtott szolgáltatásért éves díjat fizet olyan gyakorisággal, mint ahogy a biztosítási díjat a biztosított személyek a részére fizetik. A spanyol vállalkozás a szolgáltatási díjról 2012 negyedik negyedévében három számlát állított ki, amelyek után

a biztosító áfafizetési kötelezettséget nem vallott be azon álláspontjára tekintettel, hogy a spanyol partnere által nyújtott szolgáltatás áfamentes egészségügyi szolgáltatásnak minősül.

A NAV egy adóellenőrzés eredményeként megállapította, hogy a szóban forgó szolgáltatás nem áfamentes egészségügyi szolgáltatásnak, hanem adóköteles szakértői és szervezői tevékenységnek minősül. Ezen álláspontjára tekintettel a biztosítónál adókülönbözetet állapított meg, és azt emellett adóbírság, késedelmi pótlék és mulasztási bírság megfizetésére kötelezte.

A biztosító a NAV határozatát megtámadta a magyar bíróságok előtt, az üggyel felülvizsgálati eljárás keretében foglalkozó Kúria pedig azzal a kérdéssel fordult az Európai Bírósághoz, hogy a spanyol vállalkozás által nyújtott szolgáltatás a héairányelv (2006/112/EK – az áfa uniós jogi megfelelője a héa, azaz a hozzáadottérték-adó) értelmében héamentes szolgáltatásnak minősül-e.

A tegnapi napon meghozott ítéletében a Bíróság emlékeztet arra, hogy a héairányelv értelmében az egészségügyi ellátásoknak minősölő szolgáltatásokat mentesíteni kell a héa alól (az ítélet 21. pontja). A Bíróság e tekintetben hangsúlyozza, hogy

egészségügyi ellátásoknak azon szolgáltatások tekinthetők, amelyek célja betegségek vagy egészségügyi zavarok diagnosztizálása, kezelése és lehetőség szerint gyógyítása.

Ami az IC szolgáltatást illeti, a Bíróság megállapítja, hogy az érintett spanyol vállalkozás orvosai vonatkozásában e szolgáltatás abból áll, hogy a részükre megküldött dokumentáció alapján felülvizsgálják a biztosított magánszemély orvosi információit annak ellenőrzése érdekében, hogy e személy igénybe veheti-e a biztosítási szolgáltatásokat.

Különösen, ezen orvosok a biztosított orvosa által eredetileg felállított diagnózist megerősítve vagy cáfolva felülvizsgálják e diagnózist annak ellenőrzése érdekében, hogy a biztosított esetében ténylegesen a biztosítási szerződés hatálya alá tartozó ötféle súlyos betegség valamelyike áll-e fenn. Márpedig a Bíróság ítélkezési gyakorlatából következik, hogy amennyiben a szolgáltatás orvosi szakértői vélemény készítéséből áll, jóllehet e szolgáltatás teljesítése a szolgáltató orvosi készségeit igényli, és az orvosi szakmára jellemző tevékenységeket is magában foglalhat, mint például a beteg fizikális vizsgálata vagy kórtörténetének elemzése, az ilyen szolgáltatás elsődleges célja nem az, hogy védje a véleménnyel érintett személy egészségét, beleértve annak fenntartását és helyreállítását is.

Az ilyen szolgáltatást, amely a szakértői vélemény iránti kérelem keretében meghatározott kérdések megválaszolására irányul, azzal a céllal nyújtják, hogy lehetővé tegye valamely harmadik fél számára, hogy az érintett személlyel vagy más személyekkel szemben joghatásokat kiváltó határozatot hozzon.

Ami az FBC szolgáltatást illeti, a Bíróság kimondja, hogy az ilyen szolgáltatás célja nem az, hogy védje az emberi egészséget, beleértve annak fenntartását és helyreállítását is, hanem az, hogy gondoskodjon a külföldi egészségügyi ellátással összefüggő logisztikai szervezésről. Következésképpen a Bíróság megállapítja, hogy a spanyol vállalkozás által nyújtott érintett szolgáltatások

nem tekinthetők egészségügyi ellátásoknak és ezért e címen nem mentesülhetnek a héakötelezettség alól.