A Varsói Egyezmény tíz részes állama, köztük Magyarország jól működő rendszert hozott létre az egyezménynek a befagyasztott vagy lefoglalt vagyon megfelelő kezelésére vonatkozó 6. cikke alkalmazására – közölte a strasbourgi székhelyű, 46 tagot számláló Európa Tanács kedden.

A Varsói Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos jelentés azt értékelte, hogy a 37 részes állam milyen mértékben hajtja végre a dokumentum 6. cikkét, amelynek célja a lefoglalt és befagyasztott vagyonkezelés szisztematikus megközelítésének biztosítása mindaddig, amíg az igazságügyi hatóságok meg nem erősítik a jogerős elkobzási végzést.

Az egyezmény szerint

a lefoglalt és befagyasztott vagyontárgyakat úgy kell megőrizni és kezelni, hogy értékük ne csökkenjen.

Ez vonatkozik a tárgyi eszközökre, például autókra, épületekre vagy nemesfémekre, és az immateriális javakra, köztük a szellemi tulajdonra vagy a virtuális javakra.

Az Európa Tanács az értékelés részleteit ismertetve közölte, az egyezményben részes felek mindegyike elfogadta azokat a jogalkotási vagy egyéb intézkedéseket, amelyek szükségesek lehetnek a befagyasztott vagy lefoglalt vagyontárgyak és javak megfelelő kezelésének biztosításához. Egyes országok esetében az intézkedések ugyanakkor csak a vagyontárgyak és javak elkobzására vonatkozó végső döntésig tartó tárolására vonatkoznak csak. Megállapították azt is, hogy a vagyonkezelési rendszerek fejlesztésének mértéke jelentősen eltér a részes államok között.

Egyes országok, köztük Belgium, Horvátország, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Málta, Hollandia, Románia, Spanyolország és az Egyesült Királyság a vagyontárgyak vagy immateriális javak lefoglalására jól működő vagyonkezelési rendszert hoztak létre, megfelelve az egyezmény 6. cikke rendelkezéseinek. Számos más részes állam, köztük Németország, Lettország, a Moldova, Portugália, San Marino és a Szlovákia folyamatban lévő reformokról számolt be meglévő rendszereik javítása érdekében.

A jelentés ajánlásokat is tartalmaz, melyek között az Európa Tanács felkérte azokat a részes államokat, melyek rendszerei lehetővé teszik a vagyontárgyak tárolását, de a lefoglalt vagyonkezelési intézkedéseket nem, hogy fogadjanak el megfelelő intézkedések az előírások alkalmazására, továbbá rendszereiket erősítsék meg a vagyonkezelésre vonatkozó iránymutatások elfogadásával.

A Varsói Egyezmény az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásnak felszámolásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án elfogadott egyezménye.

Ez az egyetlen nemzetközi egyezmény, mely felhatalmazza a nemzeti hatóságokat arra, hogy a gyanús pénzügyi tranzakciókat már a legkorábbi szakaszban leállítsák, megakadályozva ezzel az összegeknek a pénzügyi rendszereken való áthaladását.