Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 271. § (1) bekezdésének 2018. január 1. és 2022. február 10. napja között hatályos „és a megismételt” szövegrésze sértette a visszaható jogalkotás tilalmát. A folyamatban lévő megismételt eljárások közül azokban, amelyekben indokolt, bírói indítvány alapján egyedileg megállapítható az idézett szövegrészre vonatkozó alkalmazási tilalom – szögezi le az Alkotmánybíróság III/2631/2022. számú, alkalmazási tilalmat megállapító határozatában.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 271. § (1) bekezdésének 2018. január 1. és 2022. február 10. napja között hatályos „és a megismételt” szövegrésze a Fővárosi Törvényszék előtt 108.K.700.437/2022. ügyszám alatt folyamatban lévő perben nem alkalmazható.

Az Alkotmánybíróság a 2/2022. (II. 10.) AB határozatával megsemmisítette a törvény idézett szövegrészét, mivel álláspontja szerint az a visszaható hatályú jogalkotás tilalmába ütközött.

Az Alkotmánybíróság mellőzte az általános alkalmazási tilalom megállapítását a folyamatban lévő megismételt eljárásokra tekintettel, és rögzítette, hogy

a folyamatban lévő megismételt eljárások közül azokban, amelyekben indokolt, bírói indítvány alapján egyedileg állapítható meg az alkalmazási tilalom.

A Fővárosi Törvényszék bírója egyedi normakontroll indítvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz, mert véleménye szerint az előtte folyamatban lévő ügyben el kell rendelni az alkalmazási tilalmat.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a folyamatban lévő ügy hasonlít az idézett alkotmánybírósági határozat alapjául szolgáló ügyhöz, a fennálló kis eltérés alkotmányjogi szempontból nem teszi szükségessé ennek az ügynek az eltérő kezelését a jogkövetkezmény meghatározásakor, így az alkalmazási tilalom elrendelésének feltétele teljesült. Az Alkotmánybíróság tehát megállapította az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 271. § (1) bekezdésének 2018. január 1. és 2022. február 10. napja között hatályos „és a megismételt” szövegrésze egyedi ügyben való alkalmazási tilalmát.