Elfogadta tárgyalási álláspontját a politikai hirdetésekre vonatkozó jogszabály-tervezetről az Európai Parlament. A képviselők szigorúbb szabályokat szeretnének az átláthatóság érdekében, és betiltanák az unión belüli politikai hirdetések finanszírozását a nem uniós székhelyű szervezetek esetében.

1 nem szavazat és 110 tartózkodás mellett elfogadta a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság által javasolt tárgyalási álláspontot. A plenáris ülés jóváhagyásával a Parlament főtárgyalója, Sandro Gozi (Renew, FR) zöld utat kap, hogy megkezdje a tárgyalásokat a tagállamok képviselőivel annak érdekében, hogy elfogadják a szöveget a 2024-es európai választásokig.

A targetálási stratégiák korlátozása és a mikrotargetálás de facto betiltása

Az EP-képviselők által a bizottsági javaslaton végrehajtott módosítások értelmében

a hirdetési szolgáltatók csak a kifejezetten online politikai hirdetésekhez megadott személyes adatokat használhatják fel.

A mikrotargetálásra – az egyes személyek érdeklődési körének azonosítására szolgáló fogyasztói adatok és demográfiai adatok felhasználására épülő stratégiára – , így nem lesz lehetőség.

A Parlament további rendelkezéseket vezetett be, például a kiskorúak adatainak felhasználására vonatkozó általános tilalmat, a targetálással kapcsolatos szélesebb körű tevékenységek további szabályozásara.

A külföldi beavatkozás elleni küzdelem

A képviselők azt javasolják, hogy

tiltsák meg a nem uniós székhelyű szervezeteknek, hogy politikai hirdetéseket finanszírozzanak az EU-ban.

Annak meghatározásához, hogy egy ilyen jogalany székhelye hol található, az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük, hogy hol van a jogalany legfelső vezetőjének székhelye.

Nagyobb átláthatóság

A képviselők jelentős változtatásokat eszközöltek annak érdekében is, hogy

a polgárok, a hatóságok és az újságírók könnyen hozzáférjenek a politikai hirdetésekkel kapcsolatos információkhoz.

Több más javaslat mellett támogatják egy online adattár létrehozását is az összes online politikai hirdetés és a kapcsolódó adatok számára.

Könnyebbé kell tenni az információszerzést arról, hogy ki finanszírozza a hirdetést, annak költségéről és a felhasznált pénz eredetéről. Szintén adatokat kellene nyilvánosságra hozni arról, hogy a hirdetést felfüggesztették-e a szabályok megsértése miatt, hogy a targetálások során milyen személyes adatokat használtak fel a bizonyos célcsoportok meghatározásához, illetve hogy kik tartoztak ezekhez és mik voltak ezek a célcsoportok. A hirdetések nézettségéről és az azok által kiváltott interakciókról is információt kellene közölni. A képviselők célja, hogy

az újságíróknak külön jogot biztosítsanak az ilyen információk megszerzésére.

Új szankciók jogsértés esetén

A képviselők bevezetik az ismételt jogsértés esetén kiszabható időszakos bírságok lehetőségét, valamint kötelezik a nagy reklámszolgáltatókat, hogy súlyos és rendszerszintű jogsértések esetén 15 napra függesszék fel szolgáltatásaikat egy adott ügyféllel szemben. A Bizottságnak lehetősége lesz arra, hogy az egész EU-ra kiterjedő minimális szankciókat vezessen be.

Az elfogadott szöveg megerősíti a nemzeti hatóságok hatáskörét is, és lehetővé teszi az Európai Adatvédelmi Testület számára, hogy átvegye egy jogsértés kivizsgálását és érvényre juttassa a jogszabályokat.

Túl sok a jogtalan beavatkozás a demokratikus folyamatainkba. Törvényhozóként felelősségünk, hogy küzdjünk ez ellen, de azt is biztosítanunk kell, hogy a vita nyitott és szabad maradjon. Ez a törvény nem fogja megölni a politikai hirdetéseket, nem igazak a nagy online platformok által terjesztett pletykák. Nem fogja meggátolni a véleménynyilvánítás szabadságát sem. Csak korlátozni fogja a visszaélésszerű politikai hirdetéseket” – nyilatkozott Sandro Gozi (Renew, FR) jelentéstevő a szerdai vitát követően.

Következő lépések

Hamarosan megkezdődnek a tárgyalások a két társjogalkotó, a Parlament és a tagállamokat képviselő tanácsi elnökség között, amelynek tárgyalási mandátumát 2022 decemberében fogadták el.