Az Európai Unió Tanácsa elfogadta az általános termékbiztonságról szóló rendeletet, amely megerősíti az offline és online értékesített termékekre vonatkozó biztonsági szabályokat, a nem biztonságos termékek piacfelügyeletét és a nem biztonságos terméket értékesítésével kapcsolatos fogyasztói jogokat – tájékoztatott az uniós tanács kedden.

A tanácsi közlemény szerint a rendelet a termékbiztonság és a fogyasztóvédelem megerősítése mellett

megkönnyíti a fogyasztók számára a nem biztonságos termékek javítását, visszaküldését vagy cseréjét is.

A rendelet hatálybalépésétől az online piactereknek együtt kell működniük a piacfelügyeleti hatóságokkal, ha veszélyes terméket észlelnek platformjukon, és egyablakos, a termékbiztonságért felelős kapcsolattartó pontot kell létrehozniuk.

A piacfelügyeleti hatóságok elrendelhetik az online piacterek számára, hogy távolítsák el platformjaikról a veszélyes termékeket, vagy szüntessék meg az azokhoz való hozzáférést. Az egységes piacfelügyeleti rendszer valamennyi termékre alkalmazandó lesz

– közölték.

Amennyiben egy termék veszélyesnek bizonyul, a gazdasági szereplőknek haladéktalanul korrekciós intézkedéseket kell elfogadniuk, és tájékoztatniuk kell a piacfelügyeleti hatóságokat és a fogyasztókat. Ha egy terméket vissza kell hívni, a fogyasztók jogosultak lesznek annak javítására vagy cseréjére, illetve visszatérítésre. E lehetőségek közül legalább kettő közül választhatnak majd.

A gazdasági szereplőknek rendelkezniük kell egy, az online és offline értékesített termékekért felelős személlyel, aki biztosítja a műszaki dokumentáció, az utasítások és a biztonsági információk rendelkezésre állását.

A rendeletet a kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.