A Magyar Kétfarkú Kutya Párt és pártalapítványának ellenőrzése során súlyos szabályozási, gazdálkodási, valamint a támogatások nyújtásával és az adományok elfogadásával kapcsolatos szabálytalanságokat tárt fel az Állami Számvevőszék (ÁSZ). Az ÁSZ az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokra vonatkozó megállapításai mellett javaslatokat tett a hiányosságok kezelésére.

Az ÁSZ

a Magyar Kétfarkú Kutya Párt ellenőrzése során súlyos szabályozási és elszámolási hiányosságokat, illetve tiltott vagyoni hozzájárulás elfogadását állapította meg.

A párt 2020. és a 2021. évi pénzügyi kimutatásai nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak, a működéséhez a forrásokat, a költségvetésből jutatott és az egyéb támogatásokat, adományokat nem szabályszerűen használta fel és számolta el. Az ÁSZ megállapította továbbá, hogy

a párt az ellenőrzött időszakban a jogi személytől – az általa létrehozott alapítványától – a jogszabályi tilalom ellenére fogadott el 5 613 424 forint vagyoni hozzájárulást.

Az ÁSZ jelentése rögzítette, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt gazdálkodása több esetben nem különült el az általa létrehozott Savköpő Menyét Alapítvány gazdálkodásától. Az ÁSZ megállapítása szerint ez kockázatot jelent a párt jogszabályi kötelezettségei teljesítésére, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény szerinti engedélyezett forrásból történő, szabályos gazdálkodására vonatkozóan. Az ÁSZ összesen 10 javaslatot tett a párt elnökének a hiányosságok kijavítása érdekében. A jogszabályi tilalom ellenére elfogadott támogatás értékét a vonatkozó törvényi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően a párt köteles a központi költségvetésnek befizetni, továbbá a párt központi költségvetésből juttatott támogatását ezen összeggel csökkenteni kell.

Hasonlóan súlyos hiányosságokat és szabálytalanságokat tárt fel az ÁSZ a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által létrehozott Savköpő Menyét Alapítvány gazdálkodása tekintetében. A jelentés szerint az alapítványnak a számviteli törvény szerint kötelezően elkészítendő szabályzatai tartalmukban nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak. Az alapító párt ellenőrzése során feltárt jogszabálysértés az alapítvány vizsgálata során is megállapítást nyert. A Savköpő Menyét Alapítvány jogszabályi tilalom ellenére az ellenőrzött időszakban összesen 5 613 424 Ft tiltott vagyoni hozzájárulást nyújtott az alapító párt részére: az alapító párttal közös használatú ingatlan bérleti díját az ellenőrzött időszakban önállóan fizette, azt nem osztotta meg a használat arányában, továbbá a közös rendezvény (táboroztatás) kapcsán a 2020. és 2021. években a táborral kapcsolatos ráfordításokat az alapító párt helyett finanszírozta. Az ÁSZ a Savköpő Menyét Alapítvány kuratóriumi elnökének az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok megszüntetése érdekében 12 javaslatot fogalmazott meg.

Az ÁSZ törvényi előírás alapján kétévente ellenőrzi a költségvetési támogatásban részesült pártok és pártalapítványainak gazdálkodását. Az ellenőrzés célja, hogy független és szakmailag megalapozott véleményt adjon az ellenőrzött szervezet gazdálkodásának törvényességéről. A jelenlegi ellenőrzés a pártok és pártalapítványaik gazdálkodásának 2020. és 2021. évi szabályszerűségét vizsgálta. Az ellenőrzés az ÁSZ ellenőrzési programja, illetve az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok figyelembevételével, a pártok és a pártalapítványok által ismert szabályok és nyilvánosan megismerhető ellenőrzési módszertan mentén, egységesen történt.