Megjelent a Kormány 179/2023. (V. 15.) korm. rendelete (a továbbiakban kormányrendeletaz ingatlannyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény (Új Inytv.) végrehajtásáról – számolt be rendkívüli hírlevelében a Magyar Ügyvédi Kamra. A jogászok által széles körben várt rendeleti részletszabályok az Új Inytv. 2024. február 1. napi hatálybelépést készítik elő, és lefektetik az elektronikus ingatlan-nyilvántartás keretrendszerének feltételeit.

A jelen cikksorozat első részében a jogi képviselő meghatalmazásának és a kérelem visszavonásának, javításának  szabályozását mutatja be a Kormányrendelet alapján Szalkai András, a KNP LAW ügyvédjelöltje. 

Jogi képviselő meghatalmazása

Az Új Inytv. szerint az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

a jogi képviselő képviseleti jogosultságát közjegyző esetén elektronikus űrlapon létrehozott felhatalmazással, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos esetén elektronikus űrlapon létrehozott meghatalmazással kell igazolni.

A Kormányrendelet kifejti, hogy felhatalmazást, vagy ügyvédi meghatalmazást a jogi képviseletet ellátó személy előtt személyes jelenléttel, minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás elhelyezésével vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással kell hitelesíteni.

A felhatalmazás vagy ügyvédi meghatalmazás hitelesítésével a jogi képviseletet ellátó személy azt is igazolja, hogy az elektronikus hitelesítéssel aláírók azonosítását elvégezte.

Az a személy, aki nem rendelkezik minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, vagy a Kormány által kötelezően biztosítandó elektronikus azonosítási szolgáltatással, az a jogi képviselő részére a kormányablakban, vagy külképviseleten való hitelesítés útján adhat megfelelő felhatalmazást vagy ügyvédi meghatalmazást.

Főszabály szerint a felhatalmazás vagy az ügyvédi meghatalmazás hatályát veszti és nem használható fel, ha a kérelmet az utolsóként aláíró személy általi aláírás vagy hitelesítés megtételétől számított  90 (kilencven)  napon belül nem terjesztik elő.

A Kormányrendelet szerint a 90 napos szabály alól általános kivételt jelent a kamarai jogtanácsos által ingatlan-nyilvántartási ügyek meghatározott típusára kapott általános ügyvédi meghatalmazása, valamint a közjegyző általános felhatalmazása és az ügyvéd általános meghatalmazása, amelyet hitelintézet jelzálogjog, elidegenítési tilalom, terhelési tilalom, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése vagy törlése, valamint ranghelycsere bejegyzése iránti eljárásban ad.

További kivételt jelent a tulajdonjog-fenntartással történő adásvétel és a jövőbeli épületre vonatkozó vevői jog bejegyzése is, ugyanis ezekben az esetekben lehetőség van arra, hogy a felhatalmazás vagy ügyvédi meghatalmazás a felek megállapodása szerint meghatározott ideig, de határozatlan időre alapított vevői jog esetén az általános elévülési határidőig, azaz maximum 5 (öt) évig legyen hatályos és felhasználható.

Kérelem visszavonása és javítása

A Kormányrendelet rögzíti, hogy a szerződő feleknek a kérelem visszavonását vagy módosítását a közös nyilatkozatuk és szükség esetén a hozzájárulás alapján a jogi képviselő ingatlan-nyilvántartási elektronikus űrlap alkalmazásával nyújtja be.

Ugyanakkor a jogi képviselő az ingatlan nyilvántartási elektronikus űrlapot az érdemi döntés meghozataláig, vagy a kérelem teljes elbírálásban való kérelme előterjesztésével egyidejűleg kijavíthatja a jogügylettel érintettek és a következő széljegy jogosultjának hozzájárulása nélkül, amennyiben:

  • az okirathoz képest a kitöltött űrlap helytelen; és
  • a javítás az érintetek által adott, a jogi képviselőnek szóló felhatalmazás vagy ügyvédi meghatalmazás keretein belül történik.

Továbbá az előző határidőkön belül az eljáró jogi képviselő magánokirat esetén a javítással érintett szövegrésznél a jogügylettel érintettek és az ügyvéd kézjegyével, valamint keltezéssel ellátott javított okiratot, közokirat esetén a közokiratra vonatkozó szabályok szerint javított okiratot csatolhat be, amennyiben:

  • a széljegy tartalmát nem módosítja az okirat hibájának vagy hiányosságának megszüntetése; és
  • a javítás az érintetek által adott, a jogi képviselőnek szóló felhatalmazás vagy ügyvédi meghatalmazás keretein belül történik.

Fontos kiemelni, hogy elektronikusan szerkesztett okirat esetén az okirat kicserélésével végezhető el a javítás, valamint az okirati javításhoz szintén nem szükséges a következő széljegy jogosultjának hozzájárulása.

Kapcsolódó cikkek:

Megjelentek az új ingatlan-nyilvántartási törvény részletszabályai – Okirati kellékek a végrehajtási rendelet alapján – 1. rész

Megjelentek az új ingatlan-nyilvántartási törvény részletszabályai – Automatikus döntéshozatal és kivételek – 2. rész

*****

A három részből álló cikksorozat célja az ingatlan-nyilvántartási eljárás jogszabályi változásainak rövid ismertetése a végrehajtási Kormányrendelet alapján a jogászi hivatásrend számára, így segítve ezzel a szakmai felkészülést a 2024. február 1. napját követő elektronikus ingatlan-nyilvántartási eljárásra.