114 új katonai ülnök tette le ünnepélyes keretek között esküjét a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsának épületében 2023. május 25-én.

A megjelenteket Galajda Ágnes, a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsának igazgatási feladataival megbízott tanácselnöke köszöntötte, aki beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy

a hivatásos bírók és a katonai ülnökök jogai és kötelességei a katonai büntetőeljárásban azonosak, az ítélkezés során ugyanazt a tevékenységet látják el.

A büntetőeljárási törvény szerint a katonai büntetőügyekben elsőfokon ülnökként katonai ülnök jár el, aki nem lehet a vádlottnál alacsonyabb rendfokozatú. Kivételt képez, ha a vádlott tábornoki rendfokozatú és a bírósághoz megválasztott katonai ülnökökből nem lehet tanácsot alakítani. Ilyenkor az ügyben bármely tábornoki rendfokozatú katonai ülnök eljárhat. A tanácselnök beszédének végén abbéli reményét fejezte ki, hogy az ülnököknek hivatali idejük során kevés katonai büntetőügyben kell majd eljárniuk.

A köszöntést követően 114 főtiszt és tiszt – köztük 10 dandártábornok – tette le ünnepélyes katonai ülnöki esküjét, amely során úgy a honvédség, mind a rendőrség és a büntetés-végrehajtás tagjai képviseltették magukat.

A Fővárosi Törvényszék elnöksége részéről Nyilas Levente elnökhelyettes köszöntötte a megjelenteket, Kiss Károly hadbíró alezredes pedig az ülnökökre váró feladatokról adott részletes tájékoztatást.