43 ülnök tett ünnepélyes keretek között bírói esküt a Fővárosi Törvényszék Munkaügyi Kollégiumánál 2023. május 23-án .


Nyilas Levente, a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettese köszöntőjében kiemelte, hogy

az ülnökök felelősségteljes munkát végeznek és a munkaügyi ítélkezésben szükség van az egyéni látásmódjukra.

A törvény szerint

a munkaügyi pereket két ülnökből és egy hivatásos bíróból álló tanácsnak kell elbírálnia,

aminek szép hagyománya van a magyar ítélkezésben.

A Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint

az elsőfokú munkaügyi jogviták elbírálásában a hivatásos bírák mellett a civil élet bármely területén tevékenykedő állampolgárok is részt vesznek.

Ülnöknek választható az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathat.

A munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és a munkaadók érdekképviseleti szervei jelölik és a vármegyei, illetve fővárosi képviselő-testületek választják meg a jelölteket a feladatra.

Az ülnökök megbízatása négy évre szól, tisztségük gyakorlásának megkezdése előtt bírói esküt kell tenniük.

További három ülnök 2023. június 1-jén tett pótlólag bírói esküt, így a Fővárosi Törvényszék Munkaügyi Kollégiumához megválasztott ülnökök száma összesen 46 fő.