Ahogy minden évben, idén is a Bíróságok Napján, 2023. július 15-én kezdődik meg az ítélkezési szünet valamennyi bíróságon, amely 2023. augusztus 20-áig tart. Ez idő alatt a bíróságok – fő szabály szerint – nem tartanak tárgyalásokat.

A polgári peres ügyekben – bizonyos kivételekkel – a határidőkbe nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Így például ha a bíróság a határozatában 15 napot biztosít egy nyilatkozat megtételére, és a határozatot az ügyfél július 14-én veszi át, a nyilatkozat megtételére szeptember 5-ig van lehetősége.

Kivétel ez alól a soron kívüli, vagy más, rövid határidőhöz kötött ügyek intézése, mint például;

  • a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per,
  • sajtó-helyreigazítási per,
  • megszüntetett munkaviszony helyreállítására irányuló per,
  • megelőző távoltartás, végrehajtási perek,
  • cégeljárás, a csőd- és a felszámolási eljárás.

Ha a felek közösen kérik, a bíróság eltekinthet attól, hogy az ítélkezési szünet tartamával meghosszabbodjanak a határidők.

Az ügyintézés gyorsítása és szervezettebbé tétele érdekében azonban változatlanul irányadó, hogy előzetes időpontegyeztetés szükséges az ügyfélfogadáson történő személyes megjelenés előtt, továbbá a bíróságok kérik az ügyfeleket a postai és az elektronikus úton történő kapcsolattartás előnyben részesítésére.

bírósági épületekbe történő belépésre vonatkozó szabályok az egyes bíróságok honlapjain megtalálhatók megtalálhatók.

Büntetőügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat, a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti.

A bírósági kezelőirodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarend szerint tartanak ügyfélfogadást, így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, beadványaikat benyújthatják, és az iratokba is betekinthetnek.

A bírósági ügyfélsegítő nap sem szünetel, a megye valamennyi bírósága szerdánként 8:00 és 16:00 óra között várja a jogkereső állampolgárokat, előzetes időpontfoglalást követően.

Bíróságok Napját 2001. óta azért ünneplik a bíróságok minden év július 15-én, mert 1869-ben ezen a napon hirdették ki a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikket. Ez a jogszabály a magyar igazságszolgáltatás egyik meghatározó mérföldköve volt, ugyanis szétválasztotta a közigazgatást és az igazságszolgáltatást.