A nemzeti doppingellenes hatóság nem sérti az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) azáltal, hogy a doppingszert használó hivatásos sportoló személyes adatait közzéteszi az interneten. Az adatvédelemhez való jogba emiatt történő beavatkozást igazolhatja az ilyen közzétételhez fűződő preventív cél – véli Ćapeta főtanácsnok a C-115/22. számú, NADA és társai ügyben közzétett indítványában.

Egy hivatásos osztrák középtávfutóról megállapították, hogy megsértette az osztrák doppingellenes szabályokat. Az osztrák doppingellenes jogi bizottság (Österreichische Anti-Doping-Rechtskommission, ÖADR) érvénytelennek nyilvánította a sportoló által a jogvita tárgyát képező időszakban elért valamennyi eredményt, megfosztotta őt valamennyi nevezési díjtól és/vagy pénznyereménytől, és négy évre eltiltotta minden sportversenyen való részvételtől. Ezt a határozatot az ÖADR és a független döntőbizottság (Unabhängige Schiedskommission, USK) helybenhagyta.

A független doppingellenőrzési szervezet (Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung, NADA) is közzétette a nyilvánosság számára hozzáférhető weboldalán, a felfüggesztett sportolókat bemutató táblázatban a sportoló nevét, doppingvétségét és a felfüggesztés időtartamát.

A sportoló e határozat felülvizsgálata iránt kérelmet nyújtott be az USK-hoz. Ez a testület többek között arra vonatkozóan kér iránymutatást, hogy összeegyeztethető-e az általános adatvédelmi rendelettel, ha a doppingszert használó hivatásos sportoló személyes adatait közzéteszik az interneten.

Indítványában Tamara Ćapeta főtanácsnok előzetesen az előzetes döntéshozatalra utalás elfogadhatóságának kérdésével foglalkozik. A főtanácsnok úgy véli, hogy az USK az EUMSZ 267. cikk negyedik bekezdése értelmében „bíróságnak” minősül. A főtanácsnok szerint ugyanis a jelen ügy körülményei között ez a testület olyan „bíróságnak” is minősül, amelynek határozatai ellen az EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdése értelmében nincs jogorvoslati lehetőség. Az USK tehát még köteles is volt előzetes döntéshozatal iránti kérelmet előterjeszteni.

Az érdemi kérdést illetően Tamara Ćapeta főtanácsnok először is úgy véli, hogy az általános adatvédelmi rendelet nem alkalmazandó az ügy ténybeli körülményeire. Véleménye szerint a doppingellenes szabályok elsősorban a sportot mint sportot szabályozzák, és inkább a sport társadalmi és nevelési funkcióira, mintsem annak
gazdasági szempontjaira vonatkoznak. Jelenleg a tagállamok doppingellenes politikáira vonatkozóan nincsenek uniós jogi szabályok. A doppingellenes politikák és az uniós jog között fennálló, akár csak közvetett kapcsolat hiányában az általános adatvédelmi rendelet nem alkalmazható ezekre az adatkezelési tevékenységekre.

Ezért a főtanácsnok úgy véli, hogy

az ügy ténybeli körülményei nem tartoznak az uniós jog hatálya alá, és így az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá sem.

Másodlagosan Tamara Ćapeta főtanácsnok úgy véli, hogy az általános adatvédelmi rendelet megengedi a személyes adatok előre meghatározott összefüggésben történő kezelését az arányosság egyedi elbírálásának szükségessége nélkül. Az osztrák jogalkotó azon döntését, hogy előírja az alkalmazandó doppingellenes szabályokat megsértő hivatásos sportolók személyes adatainak a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételét, nem kell tehát minden egyes esetben további arányossági vizsgálatnak alávetni.

A hivatásos sportolók jogaiba történő, a nyilvánosságra hozatalból eredő beavatkozást igazolhatja az a preventív jellegű cél, hogy a fiatal sportolókat visszatartsák a doppingvétségek elkövetésétől és az érdekelteket tájékoztassák.

Tamara Ćapeta főtanácsnok azt is kifejti, hogy a modern társadalmakban az osztrák jogalkotó által a jelen ügyben előírthoz hasonló általános közzétételi kötelezettség teljesítésének egyetlen módja az interneten való közzététel. Pusztán egy nyomtatott kiadvány már nem tekinthető megfelelő eszköznek arra, hogy az információkat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegyék.

A szóban forgó információk kizárólag offline formában történő közzétételének kérése a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó kötelezettség megkerülését jelentené.

A kérelmező nevének, a szóban forgó doppingvétségnek és a vele szemben kiszabott felfüggesztésnek a nemzeti doppingellenes hatóság nyilvánosan hozzáférhető weboldalán, a szóban forgó sportoló felfüggesztésének időtartama alatt történő közzététele

megfelelő és szükséges ahhoz, hogy betöltse az elrettentésre és az érdekeltek tájékoztatására irányuló preventív jellegű funkciót.